เศรษฐา-แพทองธาร นำคณะเพื่อไทย ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Author:

เศรษฐา-แพทองธาร นำคณะเพื่อไทย ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.66 นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกฯ พรรคพท.นายชัยเกษม นิติสิริ สส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกฯ พรรคพท. พร้อมด้วยแกนนำและสส.พรรค อาทิ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพฯ นายจักรพงษ์ แสงมณี กรรมการบริหารพรรค ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคและรักษาการโฆษกพรรค นายนพดล ปัทมะ นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ นายสุรเกียรติ เทียนทอง สส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรค น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *