แจ้งปรับราคาแล้ว !! เปิดราคาน้ำมัน..วันพรุ่งนี้ 14 พ.ย. 2566

Author:

เรียกได้ว่ามีความจำเป็นต่อคนที่ใช้รถ เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ย.66 อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล

จาก 3 ปั๊มน้ำมัน บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ โออาร์ , บริษัท บางจากปิโตรเลียม และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ เชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566 (14 พ.ย.66) เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล มีดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้14 พ.ย. 66 ปั๊มน้ำมัน เชลล์ (Shell) ราคาน้ำมันล่าสุด

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน ปตท. ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.04 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 14 พ.ย.66 ปั๊มน้ำมัน บางจาก ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *