ศาลอาญา ฟาด ‘กกต.’ ทำไมเพิ่งพบ ‘พิธา’ ถือหุ้นไอทีวี เคยให้โอกาสชี้แจงหรือไม่

Author:

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ออกหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันอังคาร (8 ส.ค.) ให้ชี้แจงประเด็นต่างๆ
เกี่ยวกับคดีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ศาลเรียกร้องให้ กกต. ชี้แจงมีทั้งหมดด้วยกัน 8 ข้อ หนึ่งในนั้น คือ การให้ชี้แจงว่าเหตุใดถึงเพิ่งพบว่านายพิธาถือหุ้น บมจ. ไอทีวี
ทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว และการไต่สวนหาข้อเท็จจริงของ กกต. นั้นได้ให้โอกาสนายพิธาชี้แจงหรือไม่ 8 ประเด็นศาลจี้ กกต. ชี้แจง คือ

1. ประวัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งของจำเลยที่ 1-7 และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของจำเลยที่ 8

2. หน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งในการประกาศวันเลือกตั้ง การแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ ออกแบบบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบหนังสือคัดค้านการยื่นคำร้องกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ของโจทก์ ฉบับลงวันที่ 26 พ.ค. 2566 หรือไม่

4. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ และออกแบบบัตรเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศให้ต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ
หรือไม่ เพราะเหตุใด ผู้ใดเป็นผู้ออกแบบและอนุมัติ และเหตุใดจึงต้องมี การแก้วิธีให้หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง ให้แตกต่างจากหมาย
เลขพรรคที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดอยู่ในแบบ การเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อ

5.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนประชาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด และ ภายหลังการเลือกตั้ง มีวิธีจัดการอย่างไรกับบัตรเลือกตั้งส่วนที่พิมพ์เกิน

6.กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำนวน 42,000 หุ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
หรือไม่อย่างไร มีการให้นายพิธา ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใด และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและวินิจฉัยคำร้องนานเท่าใด และได้นำคำสั่งของศาลฎีกา
คดีหมายเลขดำที่ ลต สสข 9/2566 คดีหมายเลขแดงที่ ลด สสข 24/2566 วันที่ 2 พ.ค. 2566 ที่คืนสิทธิผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. ให้แก่นายนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ มาพิจารณา หรือไม่ เพราะเหตุใด

7.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่สมัยและ ในแต่ละสมัยมีการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำนวน 42,000 หุ้น มาก่อนหรือไม่
เหตุใดจึงมาพบภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค. 2566 และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เคยแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบมาก่อนหรือไม่

8.ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครเป็น สส. ในเรื่องเป็นผู้ถือหุ้นสื่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบไปยังนายทะเบียนบริษัทหรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่
เพราะเหตุใด และในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครเป็น สส. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบ เพราะเหตุใด

คดีนี้เกิดขึ้นจากการยื่นคำร้องของทนายความชื่อนายยงยุทธ เสาแก้วสถิต เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ให้เอาผิด กกต. ในฐานกระทำการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐโดยทุจริตในหลายประเด็น
ตั้งแต่การแบ่งเขตเลือกตั้งและออกแบบบัตรเลือกตั้งที่สร้างความสับสน เรื่อยไปจนถึงการที่ กกต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาก่อนจะรับสมัครแต่กลับปล่อยปละละเลยจนถึงวันเลือกตั้ง

MmZ4uR.md.jpeg

MmZzi8.jpeg

MmZNM0.md.jpeg

MmZfwu.md.jpeg

MmZhDZ.md.jpeg

MmZkJI.md.jpeg

MmZtVe.md.jpeg

MmZ1Yl.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *