เปิดขุมทรัพย์ ‘ต่าย ชุติมา’ ก่อนตาดีเห็นเงาในกระจก

Author:

จากกรณีที่ ต่าย ชุติมา ได้กลับไปฟองไอจีทิม พิธา อีกครั้ง หลังเคยอันฟอลกันไป ตอนหย่ากันนั้น ล่าสุดทำเอาฟินจิกหมอน
เข้าไปอีกหลัง ต่าย ชุติมา ได้อัพสตอรี่ล่าสุด ทำโซเชียลโฟกัสเงาสะท้อนในกระจก คล้ายพ่อส้มมาก แต่จะใช่หรือเปล่านั้นคง
ต้องรอเจ้าตัวออกมาเฉลยเองค่า

อีกทั้งวันนี้เราจะพามาเปิด ธุรกิจสปา ‘พิธา-อดีต ภรรยา’ พบว่าบริษัท เลอ บลังซ์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทุน 1 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจสปาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปา ที่ตั้งเลขที 51/5 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 3 คน ได้แก่ นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ (ขณะนั้น)
97 หุ้น นางนพวรรณ ทีปะนาถ 1 หุ้น และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 2 หุ้น นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ (ขณะนั้น) เป็นกรรมการ (ดูเอกสาร)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 26 กรกฎาคม 2560 นางชุติมา ลิ้มเจริญรัตน์ 97 หุ้น นายอมรพล ทีปะนาถ 2 หุ้น
นายประพัฒน์ ทีปะนาถ 1 หุ้น รวมหุ้นทั้งหมด 100 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด 30 เม.ย.2561
(นำส่งนายทะเบียนวันที่ 7 มิ.ย.2561)

และยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ แจ้งงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2560งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 104,970.22 บาท ขาดทุนสุทธิ 209,649.71 บาท
งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 798,350.29 บาท หนี้สิน 8,000 บาท ขาดทุนสะสม 209,649.71 บาท ทั้งนี้ นางชุติมา ยื่นจดทะเบียนแก้ไขชื่อ
สกุลจาก ‘ลิ้มเจริญรัตน์’ เป็น ‘ทีปะนาถ’ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีรายงานข่าวว่าจดทะเบียนหย่ากับนายพิธา บริษัท เลอ บลังซ์ จำกัด ยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแต่อย่างใด

FFp2Bu.jpg

FFpPG0.jpg

FFpCqZ.jpg

FFp82e.jpg

FFpalv.jpg

FFpLHQ.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *