เช็กอีกรอบ ! ‘เงินดิจิทัล.. 10,000 บาท’ ได้วันไหน ใครได้บ้าง

Author:

ชัดเจนแล้ว ‘เพื่อไทย’ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พร้อมเดินหน้า นโยบาย ‘เงินดิจิทัล 10,000 บาท’ ทันที รีบมาเช็กสิทธิ์ ได้วันไหน ใช้อย่างไร ใครได้บ้าง

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พรรคเพื่อไทย ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล นั่นทำให้หลายคนย้อนกลับไปดูนโยบายต่าง ๆ ของพรรคที่เคยหาเสียงไว้

และนโยบายที่โดดเด่นก็คือ “เงินดิจิทัล 10,000” ที่พรรคเคยประกาศไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งล่าสุด ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย ก็ได้แถลงเดินหน้านโยบายนี้แล้ว

  • เปิดนโยบาย ‘พรรคเพื่อไทย’ หลังเตรียมเป็นแกนนำ ‘จัดตั้งรัฐบาล’

แล้ว เงินดิจิทัล 10,000 คืออะไร ?

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ในช่วง 6 เดือน จะมีมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆ รองรับด้วย จากนี้ไป คนไทยจะมี 2 บัญชี

คือ บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และ บัญชีดิจิทัลวอลเล็ต โดยใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงิน ว่าต้องใช้ภายใน 6 เดือน และรัศมี 4 กิโลเมตร ซึ่งแตกต่างจากแอปเป๋าตัง โดยมีวงเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาท

ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป สำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆ เช่น คนพิการ คนชรา ก็จะได้รับเต็มจำนวนไม่หักลด

ใช้อย่างไร ?

ไม่ต้องลงทะเบียน เพราะระบบผูกกับบัตรประชาชน มีเงื่อนไข คือ ใช้จ่ายในรัศมี 4 กิโลเมตร แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุด

และต้องใช้ภายใน 6 เดือน สามารถใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน แต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันสามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวได้เช่นกัน

เงินดิจิทัล 10,000 มาจากไหน ?

อ้างอิงจากเอกสาร “กำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องให้จ่ายเงิน ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560” ที่พรรคการเมืองต้องส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีที่มาดังนี้

  • ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 : 260,000 ล้านบาท
  • ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย : 100,000 ล้านบาท
  • การบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 ล้านบาท
  • การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน 90,000 ล้านบาท

เงินดิจิทัล 10,000 ได้วันไหน ?

หากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น คาดว่าจะเริ่มโครงการได้วันที่ 1 ม.ค. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *