พรรคเพื่อไทยซัดรัฐบาลรักษาการ หลังปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Author:

จากกรณีที่กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 66

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย จึงได่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า บ้านเมืองเผชิญกับวิกฤตมาตลอด 8-9 ปี ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้า รัฐบาลรักษาการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความจำเป็นอะไร ถึงต้องไปเพิ่มเงื่อนไขในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าว

นี่ถือเป็นการทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้า เป็นการสร้างเงื่อนไขและเลือกปฏิบัติ เลือกให้เฉพาะคนจน หรือคนอนาถา ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และหลักสากล ซึ่งกระทบสิทธิของประชาชนอย่างรุนแรง

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการ แต่ไม่รักษาอาการ เหมือนการวางยาทิ้งทวน ผิดปกติวิสัยที่รัฐบาลรักษาการไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง ควรให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่มากกว่า อย่าผูกขาดทวงบุญคุณกับประชาชนว่า ต้องรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้น ที่จะดูแลผู้สูงอายุได้

นี่คือหลักฐานหนึ่งที่สนับสนุนว่าทำไม 10 เดือนถึงไม่รอ เพราะหากรัฐบาลใหม่เข้ามาช้าไปเท่าไหร่ ก็เท่ากับเป็นการเติมโปรโมชั่นพิเศษให้รัฐบาลรักษาการอยู่นานขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะรีบเข้ามาทำงานและผลักดันนโยบายที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาท ค่าไฟ-น้ำมัน ลดทันที พักหนี้เกษตรกร 3 ปีทั้งต้น ทั้งดอก

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *