เปิดสตอรี่ล่าสุด ‘ทิม พิธา’ ทำทั้งประเทศช็อค มี ‘แอฟ’ ในนั้นเต็มๆ

Author:

แฟนๆถึงกับลั่น บอกก็ว่าจะไม่จิ้นแล้วเชียว! สำหรับคู่ของนักการเมืองคนดังทิม พิธา และ

นางเอกคนสวย แอฟ ทักษอร แต่ล่าสุดพ่อทิมกด็ทำชาวจิ้นกลับมาชักใบเรืออีกครั้งจนได้

ห ลั ง อยู่ ดี ๆ พ่ อ ก็ รีโ พ ส ต์ ส ต อ รี่ที่ แ ฟ น ค ลั บ ตั ด ต่ อ ภ า พ

dW7JKue.jpeg

ของสาวแอฟมาแปะในคลิปที่ตัวเองดีดกีต้าร์ร้องเพลงแบบสุดละมุนงานนี้เสียงกรี๊ดดดดดังลั่นโซเชียล
ห็นได้จากเมนต์แซวสนั่นในโลกโซเชียล เช่นมันยังไงกันจ๊ะคู่นี้..!!,จริงป่ะเนี่ย พ่ออยากเปิดแหละ,

พ่ อแ ค่ รี ส ตอ รี่ เ ฉ ย ๆ พ่อบอกว่าง ถ้าลงเองจะดีกว่านี้ เ ร า ต า ม เ ผือ ก จ น สิ้ น สุ ด ไ ข่ ป ล า,

ทำไมฉันเขินเเทนแม่แอฟ5555, ไห น ๆ ใ ค ร บ อ ก เ รื อไ ม่ แ ล่ น แ ล่ น แล้ ว ค่ า า า า ฯลฯ

dW7Jg1k.jpeg

แต่หากย้อนจากบทสัมภาษณ์ ”ทิม พิธา” ตอบความสัมพันธ์ “แอฟ ทักษอร” เผย “แอฟว่าไง ผมก็ว่างั้น”
ย้ำเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไม่ถึงกับสนิท มีอะไรก็ปรึกษาหารือกัน ก่อนบอกเหตุผลทำไมถึงออกโหนกระแสได้

dW7JiDv.jpeg

นาย ทิม พิธาลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี ได้ไปออกรายการโหนกระแส
มีบางช่วงบางตอน ถูกถามถึงคุณแอฟ ทักษอร ก่อนจะเผยว่า ตอนเข้ามาที่ช่อง 3 มี นั ก ข่ า ว ถา ม ว่ า
ทำไมได้มาออกรายการโหนกระแส ตนก็บอกว่าพี่หนุ่ม กรรชัย อาจจะถามเองในรายการ ก็เลยรอให้มาเอ็กคูลซีฟที่นี่ดีกว่า
ก่ อ นห นุ่ ม ก ร รชั ย จ ะ เผ ย ว่ า เส ร็จ จ า ก ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส
ต น ต้ อ ง ไ ป ถ่า ย ร า ย ก า ร 3 แ ซ่ บ จ ะ ไป ด้ ว ย กั น เล ย มั้ ย

dW7JRLE.jpeg

dW7JQkN.jpeg

dW7JZMl.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *