ควรตัดงบอะไรมากกว่ากัน ชาวโซเชียลพากันเทียบเงินเดือน ระหว่าง สส.-สว. กับ เบี้ยผู้สูงอายุ

Author:

จากกรณีที่รัฐบาลมีการปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 นั้น

โดยมีการปรับผู้สูงอายุที่ไม่เข้าเกณฑ์ ก็จะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดเท่านั้น ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเหล่าบรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ออกมาประกาศจุดยืนหลายพรรค รวมไปถึงชาวโซเชียลในโลกออนไลน์ ที่มีการตั้งคำถามต่าง ๆ มากมายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

แม้แต่กระทั่งหลายคนถึงกับตั้งคำถามถึงเรื่องงบประมาณ โดยมีการเปรียบเทียบเงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในแต่ละเดือน กับเบี้ยของผู้สูงอายุรายเดือนด้วย เพราะ สส. นั้นได้เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330บาท รวม 113,560 บาท ส่วน สว. ได้เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330บาท รวม 113,560 บาท

ขณะที่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีลำดับการจ่ายเงินดังนี้ ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท, ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท, ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท และผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท

นอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก ธนวัฒน์ วงค์ไชย – Tanawat Wongchai ยังได้โพสต์ข้อความที่กลายเป็นที่พูดถึงว่า ประเทศไทยควรตัดงบประมาณอันไหนมากกว่ากัน ระหว่าง งบค่าอาหารกลางวัน สว. วันละ 630 บาท งบเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท ซึ่งได้มรคนเข้ามาคอมเมนต์และแชร์กันเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก ธนวัฒน์ วงค์ไชย – Tanawat Wongchai

เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *