ราชกิจจาฯ ประกาศ เวนคืนที่ดินเขตบางบอน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น

Author:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดินเขตบางบอน เช็กพิกัดแผนที่ระบุตำแหน่งชัดระยะไหนถึงไหน ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสำคัญๆ ได้ที่นี่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101

ราชกิจจาฯ ประกาศ เวนคืนที่ดินเขตบางบอน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น17 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดินในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 โดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับมีกำหนด 3 ปี (นับจากวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)

ราชกิจจาฯ ประกาศ เวนคืนที่ดินเขตบางบอน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น

ราชกิจจาฯ ประกาศ เวนคืนที่ดินเขตบางบอน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยเอกชัย 101 ในท้องที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อนำที่ดินไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน

สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ เวนคืนที่ดินเขตบางบอน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น

ราชกิจจาฯ ประกาศ เวนคืนที่ดินเขตบางบอน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *