สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งวันนี้ ไม่ได้แต่งตั้งนายกฯแล้ว

Author:

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 รัฐธรรมนูญ โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นผู้เสนอชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรค พท. เป็นนายกรัฐมนตรี

ก่อนที่ประชุมแจ้งผลการนับคะแนน ปรากฏว่านายเศรษฐาได้คะแนนเห็นชอบ 482 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เสียง และงดออกเสียง 81 เสียง จึงถือว่านายเศรษฐาได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภา เท่ากับว่ามติที่ประชุมเห็นชอบนายเศรษฐา เป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับการประสานแจ้งว่าจะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ในวันนี้

แต่ล่าสุดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานแจ้งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทุกสถานีว่า พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ในวันนี้ เลื่อนออกไปก่อน ส่วนเป็นวันและเวลาใด จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *