โฆษกประธานสภาฯ แจงปม “วันนอร์-ธีรัจชัย” มอง ถูกกล่าวหาก็คงมีอารมณ์บ้าง

Author:

โฆษกประธานสภาฯ ยืนยัน “วันนอร์” เป็นคนสุภาพ เคยพูด ผู้นำต้องทำเหมือนต้นข้าวที่เมล็ดเต็มรวงที่จะโน้มต่ำ พร้อมเปรียบเปรยถ้าเราถูกกล่าวหาก็คงมีอารมณ์บ้าง จึงต้องใช้อำนาจสั่งให้ถอน

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กรณีที่มีการตอบโต้กับ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กทม. พรรคก้าวไกล ก่อนที่จะเข้าสู่วาระเรื่องด่วนการโหวตนายกรัฐมนตรี ว่า

กรณีที่ประธานรัฐสภาสั่งให้นั่งลงในขณะที่สมาชิกรัฐสภาท่านนั้นได้กล่าวว่าประธานรัฐสภา ซึ่งประธานรัฐสภาได้ใช้อำนาจตามกฎหรือข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพราะหากปล่อยให้เกิดการกล่าวหาเช่นนั้นหลุดไป โดยที่สมาชิกไม่ได้ถอนคำพูด ท้ายที่สุดจะไปบันทึกอยู่ในบันทึกการประชุมรัฐสภา เมื่อคนที่ไปอ่านบันทึกการประชุมภายหลังก็จะเห็นว่าประธานเป็นไปอย่างที่เขากล่าวหาจริงๆ

โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุต่อไปว่า หลายคนบอกประธานเป็นคนนิ่ม สุภาพ แต่วันนั้นคงไม่ไหว ก็เหมือนกับตัวเราหากถูกกล่าวหาเช่นนั้นก็คงมีอารมณ์บ้าง นายวันมูหะมัดนอร์ เคยพูดกับตนว่า ผู้นำต้องทำเหมือนต้นข้าวที่เมล็ดเต็มรวงที่จะโน้มต่ำ เพราะฉะนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ เป็นคนที่สุภาพอยู่แล้ว แต่การที่สมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่งท่านใดพูดกล่าวหา สุดท้ายประธานในที่ประชุมนั้นก็ต้องให้ถอนคำพูด ถ้าถอนทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาที่เดิม สิ่งที่กล่าวหาก็จะไม่ถูกบันทึกในระเบียบวาระการประชุม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *