เผยโฉม ‘ดาราชายคนดัง’ อัดคลิปไปรับ ‘ทักษิณ’

Author:

รู้จักกันมานาน สำ ห รั บ พิ ธี ก ร ฝี ป า ก ก ล้ า ม ด ดำ ค ช า ภ า ตั น เ จ ริ ญ และ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

803860.md.jpeg

803861.md.jpeg

ถึงแม้ในช่วงหลังจะไม่ค่อยได้เจอกัน แต่เมื่อทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้ง มิตรภาพก็ยังคงดีไม่เปลี่ยนแปลง

803862.md.jpeg

803863.md.jpeg

โดยล่าสุด มดดำ คชาภา ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ห มู่ ที่ มี อ ดี ต น า ย ก ฯ ทักษิณ ร่วมเฟรมด้วย พร้อมกับ อิ๊งค์ แพทองธาร,

803864.md.jpeg

803865.md.jpeg

เอม พินทองทา ลูกสาวทั้ง 2 คนของอดีตนายกฯ รวมถึง ปอ ปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของอิ๊งค์ และ

803866.md.jpeg

803867.md.jpeg

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของเอม พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า “มา merry Christmas นายกในดวงใจ @thaksinlive”

ท่ า ม ก ล า ง ค อ ม เ ม น ต์ จ า ก ช า ว เ น็ ต ห ล า ย ค น ที่ ต่ า ง เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น นับร้อยข้อความ พร้อมทั้งส่งอีโมจิหัวใจให้เต็มไอจี

803868.md.jpeg

803869.md.jpeg

วันนี้ (22 ส.ค. 66) ทางด้านอดีตนายกฯ “ทักษิณ ชินวัตร” ได้เดินทางกลับไทย โดยตอนนี้ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากครอบครัว ป ร ะ ช า ช น ไ ป ร อ ต้ อ น รั บ จำ น ว น ม า ก พบว่า พิธีกรชื่อดัง “มดดำ-คชาภา ตันเจริญ” ก็ได้ไปรอรับเช่นกัน

803870.md.jpeg

803872.md.jpeg

โดยมดดำ โพสต์นาทีได้เจอทักษิณ ลงสตอรี่อินสตราแกรมส่วนตัว @moddamkachapa อีกด้วย พร้อมระบุข้อความบอกว่า

“ยินดีต้อนรับกลับบ้าน” ซึ่งมดดำ นับถือทักษิณมากและเรียกว่าพ่อ ไ ด้ รู้ จั ก และผ่านทุกข์สุขมาหลายเหตุการณ์ ในฐานะครอบครัวมาด้วยกันนานถึง 17 ปี

gal-8954234-20230727115258-f431ad4.jpeg

-.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *