ร้านค้าแบบไหน รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท แลกเป็นเงินสดได้

Author:

ช่วงนี้ เงินดิจิทัล 10,000 บาท นโยบายของพรรเพื่อไทย ยังคงเป็นประเด็นที่หลาย ๆ คนติดตามถึงความคืบหน้า และความชัดเจน อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าก่อนหน้านี้ ทางพรรคเพื่อไทยจะประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่า นโยบายดังกล่าวคาดว่าจะถูกผลักดันให้เป็นมาตรการ และมีผลบังคับใช้ได้จริงในไตรมาสแรกของปี 2567 ก็ตาม

ซึ่งนอกจาก เงื่อนไขต่าง ๆ ที่คนอายุ 16 ปีขึ่นไปจะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อข้าวของต่าง ๆ กับร้านค้า ซึ่ง ร้านค้า ที่จะสามารถรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท จากผู้ใช้สิทธิได้นั้น จะต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนการค้าด้วย จึงจะสามารถแลกเงินดิจิทัลเป็นเงินสดได้

คราวนี้ คำว่า ร้านค้าที่จดทะเบียนการค้า มันเป็นยังไงกัน จะขออธิบายดังนี้ ก็คือร้านค้าร้านใดก็ได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญก็คือ ร้านปลายทางที่จะมีการแปรเปลี่ยนจากเงินดิจิทัลเป็นเงินสดที่สามารถจับต้องได้ ต้องเป็นร้านที่เคยอยู่ในระบบภาษี กล่าวคือ ต้องเป็นร้านค้าที่เคยยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือยื่้นแบบนิติบุคคลมาเรียบร้อยแล้ว

ยกตัวอย่างเช่น นาย A ซื้อก๋วยเตี๋ยวจากร้านเจ๊เอื้อง แต่ร้านเจ๊เอื้อง ไม่เคยยื่นแบบภาษีใด ๆ มาก่อน ดังนั้น ร้านเจ๊เอื้อง ไม่สามารถเปลี่ยนจากเงินดิจิทัลเป็นเงินสดได้ แต่ร้านเจ๊เอื้อง อาจจะไปซื้อวัตถุดิบทำก๋วยเตี๋ยวจากร้านน้องใหม่ ซึ่งร้านน้องใหม่ ซึ่งอยู่ในระบบภาษีอยู่แล้ว เท่ากับว่า ร้านน้องใหม่ เข้าเงื่อนไข สามารถขึ้นเงินได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *