รู้จัก บิ๊กเล็ก พล.อ.ณัฐพล ผู้ถูกเปลี่ยนตัว รมว.กลาโหม นาทีสุดท้าย

Author:

หลังจากโผ ครม.เศรษฐา 1 เคาะกันทั้งวันทั้งคืน เรียกว่า ถึงนาทีสุดท้าย ที่น่าสนใจ คือ การเปลี่ยนตัว
บิ๊กเล็ก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ อดีตเลขาธิการ สมช. ที่ใกล้ชิด กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ที่มีข่าวตอนแรกว่าจะมานั่งรมว.กลาโหม กลับมาเป็น สุทิน คลังแสง แทน ทั้งที่ตอบแรก

นายสุทินมีชื่อ จะเป็น รมว.วัฒนธรรม แต่ก่อนหน้านี้ ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่ง รมว.กลาโหม ก็มีชื่อ นายสุทิน

จะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้มาแล้ว ขนาดเจ้าตัวยังแซวตัวเอง ที่จะได้นั่ง รมว.กลาโหม เพราะมีนามสกุล “คลังแสง”
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตการเปลี่ยนตัว พล.อ.ณัฐพล ในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังมีข่าวแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง

ออกมาระบุ รับไม่ได้ ไม่สบายใจ ที่จะให้นายทหารที่มีความใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสลายชุมนุมคนเสื้อแดงปี 2553 มารับตำแหน่ง รมว.กลาโหม ในรัฐบาลเศรษฐา 1 ของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้

สำหรับ ประวัติ บิ๊กเล็ก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ มีความใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะเคยนั่งเลขาฯ สมช. ช่วงปี 2563 และยังเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ

ศบค.ส่วนหน้า รวมทั้งสมัยยังรับราชการอยู่ที่กองทัพบก (ทบ.) ขณะเดียวกัน บิ๊กเล็ก ยังเป็นเตรียมทหาร
รุ่นที่ 20 (ตท.20) รุ่นเดียวกับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ. ที่โตมาคู่กันในกองทัพบก
เกิดเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ปี 2504 จบการศึกษาจากโ ร ง เ  รี ยนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 โรงเรียนนายร้อยพระจุล

จอมเกล้า รุ่นที่ 31 (รุ่นเดียวกับพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองเลขาธิการพระราชวัง) โรงเรียนเสนาธิ
การทหารบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปีต่อมาเป็นเสนาธิการทหารบก แล ะ เ  ป็น  ร อ ง ผู้ บั ญ ช า การทหารบก
พ.ศ. 2561-2563 จากนั้นโอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ระหว่างนั้นได้

รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิ จ พิ  จ า ร ณ า ก า ร ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ข อ ง  โ ร ค ติ ด เ ชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองหัวหน้าสำนักงาน

ประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการต่อต้าน

การทุจริตแห่งชาติ ภายหลังเกษียณอายุราชการ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ในภาคธุรกิจ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563
และกรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563

dWitMTQ.md.jpeg

dWitFyV.md.jpeg

dWiwWlS.md.jpeg

dWiwdvn.md.jpeg

dWiw7Bg.jpeg

dWiwSqW.jpeg

dWiwY82.jpeg

dWiw471.md.jpeg

dWiwNcy.md.jpeg

dWiwfF9.md.jpeg

dWiwB2D.jpeg

dWiw3lb.md.jpeg

dWiwkTJ.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *