ไลน์กลุ่ม เพื่อไทย หลุด เดือดปมแบ่งเก้าอี้ สรยุทธ ลั่นอย่าอ่านออกเสียง

Author:

ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา และ ไบรท์
พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ โดยมีช่วงหนึ่งของรายการ ที่ทีมงานส่งข้อความที่หลุดออกมาจากแชทไลน์กลุ่ม สส.พรรค
หลังบรรยากาศในกลุ่มค่อนข้างดุเดือด มี สส.บางท่านตัดพ้อ น้อยเนื้อต่ำใจ หลังชาวบ้านมาต่อว่า เรื่องการแบ่งกระ

ทรวงให้พรรคร่วม ที่ดูเหมือน  จะยอมยกกระทรวงสำคัญให้พรรคอื่นไปเยอะมาก โดยข้อความหลายข้อความ
ดุเดือดจน สรยุทธ ต้องเบรก น้องไบรท์ ให้อ่านในใจ อย่าอ่านออกเสียง ต้องคัดกรองพอสมควร และอ่านออก
อากาศได้บางข้อความ โดยข้อความสำคัญที่ สรยุทธ อ่านออกอากาศ คือ ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่ฉลาด อยากเป็นนายกขนาดนี้

ยอมให้พรรคอื่นเขาเอากระทรวงสำคัญไปหมด อยากจะรู้นักว่าน โ ย บ า ย ที่ พู ด เ อาไว้จะทำได้ยังไง หรือจะทำแค่ 10,000 บาท
เป็นพรรคใหญ่เสียเปล่า ไร้ศักดิ์ศรี เหลือแต่กระทรวง… ชาวบ้านเขาหวังไว้มาก ถ้าจะเป็นรัฐบาล เป็นนายก ต้องกุม

กระทรวงสำคัญถึงจะมีผลงาน ชาวบ้านเขาหวังไว้มาก กระทรวงเกษตรชาวบ้านเ ข า  ไ ว้ ใ จ เ ข า เ ล ยลงคะแนนให้ เห็นว่า
ไม่เคยทิ้งชาวไร่ชาวนา แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ สรยุทธ เสริมว่า เท่าที่อ่านถือว่าดุเดือด ขึ้ น มึ ง  ขึ้ น กู เ ล ย นะ ชาวบ้าน
เขาด่ามา นี่อาจจะเป็นการต่อรองอะไรกันก็เป็นได้ เพราะในกลุ่มไลน์นี้เป็นกลุ่มไลน์ สส. โดยมีการเปิดเผยอีกว่า

ข้อความดังกล่าวข้างต้นที่ว่านี้ ถูกพิมพ์โดย สส.ท่านหนึ่งของพรรค บอกว่า “ผมรู้สึกหมดแรง หลังจากได้
ยินข้อความเหล่านี้ เพราะค น ที่ พู ด เ ป็  น ค น ที่ รั กผม และรักพรรคเพื่ อไทยเป็นอย่างมาก ผมทราบดีว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา

คนพูดเป็นอย่างไร เขาไม่เคยยอมให้ใครดูถูกผม ดูถูก พ ร ร คเพื่ อไทย เขาพูดปกป้องด้วยเหตุและผลจนคนเขาคล้อย
ตามมาโดยตลอด แต่วันนี้ คนที่รักผม รักพรรคเพื่อ ไทยมาตลอด มาพูดแบบนี้ แล้วเลือกตั้งสมัยหน้า ผมจะรอดเหรอ
แล้วผมก็มั่นใจว่า คน 100-200 คน พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนี้ ผมเชื่ออย่างสนิทใจว่า คนที่อำเภออื่น จังหวัดอื่น

ก็คงจะคิดไม่ต่างกัน ฉะนั้น คำพูดที่มีคนปรามาสไว้ว่า เพื่ อไทยจะสูญพันธุ์ในการเลือกตั้งสมัยหน้า ก็คงจะไม่ใช่สิ่ง
ที่เกินเลยแล้วครับ ท่านผู้บริหารพรรคทุกท่านครับ คำพูดที่ชาวบ้านพูดกับผมวันนี้ประโยคหนึ่งก็คือ หรือว่าพรรคเพื่ อไทย

จบเพียงเท่านี้ใช่ไหม ทำให้ผมเริ่มคล้อยตาม หรือจะเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านคนนี้พูด ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว พรรคเพื่ อไทย
จะไม่สงสาร สส.ในพรรคบ้างหรือ? หรือจะต้องมาจบชีวิตทางการเมืองเช่นนี้ มันโหดร้ายเกินไปหรือไม่ ไม่มีใครไม่เจ็บ

ตัวจากการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการต่อสู้รุนแรงกว่าทุกครั้ง ถ้าเป็นเช่นนี้ ในอนาคต ถ้ามี สส.ในพรรคเพื่ อไทยคิดเอา
ตัวรอดอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงพรรค ผมขอถามว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งหรือ ฝากผู้บริหารพรรคคิดกันว่าจะทำ

อย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ จะปล่อยไปโดยไม่สนใจความเห็นของ สส.ที่ร่วมสู้กันมา หรือพรรคคิดว่า สส.ไม่กล้าคว่ำ
รัฐบาลของพรรคตัวเอง อย่าลืมสุภาษิตที่ว่า คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก”

dWijuPI.md.jpeg

dWijCZZ.md.jpeg

dWij6mP.md.jpeg

dWijr9t.md.jpeg

dWij8be.md.jpeg

dWijHpl.md.jpeg

dWijXNk.md.jpeg

dWijaQv.md.jpeg

dWijprE.md.jpeg

dWijG0N.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *