ธนกร แม้ไร้เก้าอี้ เดินหน้าทำงานต่อ ลั่นฝากความหวังไว้กับรัฐบาลใหม่

Author:

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรอง
หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงรัฐบาลชุดใหม่ว่า
ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่และ ครม.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชน

เชื่อว่าวันนี้ประเทศก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ ด้วยสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้วางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่ผ่านมา คิดว่าท่านก็คงส่งมอบให้
กับ ครม.ชุดใหม่ในการทำงานต่อไป “ส่วนผมก็ต้องขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ที่ได้ให้โอกาสในการทำงานตำ

แหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งผมก็ได้ใช้เวทีตรงนี้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ในการทำหน้าที่ให้
กับพี่น้องประชาชน ฉะนั้น หลังจากนี้ก็ผมก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปในแต่ละบทบาทที่ได้รับมอบหมาย” นาย ธนกร กล่าว

เมื่อถามว่า มีงานอะไรที่จะฝากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯคนใหม่หรือไม่ นาย ธนกร กล่าวว่า จริงๆ รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกฯคนใหม่ก็คุ้นเคยกับตน ท่านได้โทรมาหาเหมือนกันว่ามีงานอะไรที่จะต้องสานต่อบ้าง

เพราะตนกับคนใหม่รู้จักกันมา 20-30 ปีแล้ว “ผมก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่ามีอะไรที่ผมดำเนินการอยู่ แล้ว
ก็มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่สามารถทำต่อได้ ก็ได้คุยกันแล้ว เราก็เป็นรัฐบาลพรรคร่วมอยู่แล้ว
ส่วนตัวก็คุ้นเคยกับท่านว่าที่รัฐมนตรีท่านใหม่หลายๆ ท่าน ไม่ได้มีปัญหาอะไร” นาย ธ นกร กล่าว

เมื่อถามว่า มองยังไงที่พรรครวมไทยสร้างชาติมีโควต้า “คนนอก” เข้ามา นายธ นกรกล่าวว่า อันนี้เป็นเรื่อง
ของคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เราคงไม่ไปก้าวล่วง ตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่ กก.บห.จะต้องพิจารณา

ซึ่งรับได้อยู่แล้ว ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาบางอย่างก็แสดงให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้มีความเกี่ยว
ข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่พรรคก็ต้องพิจารณาคนที่เหมาะสม เมื่อถามว่า แน่ชัด

ว่านาย ธ นกร และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าพรรค รทสช. อาจจะ
ไม่ได้เก้าอี้ แต่จะยังทำงานกับพรรค รทสช.ต่อหรือไม่ นายธน กรกล่าวว่า ไม่มีปัญหา ตนบอกแล้วว่าได้โอกาส
จาก พล.อ.ประยุทธ์ ฉะนั้น วันนี้ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว โดยธรรมชาติผมก็ยังสามารถทำงานต่อได้

เพราะ กก.บห. และ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค รทสช. ก็ให้เกียรติ
พวกตนอยู่แล้ว ตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรค ฉะนั้น ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้

ตนก็เดินหน้าต่อไป เมื่อถามว่า ดูโฉมหน้า ครม.ใหม่แล้วสามารถฝากความหวังไว้ได้หรือไม่ นายธน กรกล่าวว่า
ก็ฝากความหวังไว้ได้อยู่แล้ว เพราะตนบอกว่าเวลานี้มันเป็นช่ ว ง  ที่ ห ล า ย สิ่ ง ห ลายอย่างที่ตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่

พล.อ.ประยุทธ์ได้ทำมา คิดว่าสามารถต่อยอดไปอย่างยั่งยืนได้ ฉะนั้น ครม.มา ใ  ห ม่ แ ต่ ล  ะ ท่ า น ก็มีความรู้ความสามารถ
ท่านทำงานได้อยู่แล้ว เมื่อถามว่า ถือเป็นเรื่องดีหรือไม่ที่ได้รั ฐ ม น ต รี ภ าคใต้ น า  ย ธ นกรกล่าวว่า จริงๆ แล้วก็ไม่ได้ทราบว่ามีใครบ้าง
เพราะไม่ได้รับรู้อะไร แต่ก็ยินดีกับทุกคนไม่ว่าจะ เ ป็ น พ ร ร  ค ตน หรือพรรคการเมืองอื่ น ยิ น ดี  กั บ ทุ ก ค น  ไม่มีปัญหา

dWRZ1xa.md.jpeg

dWRZKnq.md.jpeg

dWRZcdz.md.jpeg

dWRZgK8.md.jpeg

dWRZiPR.md.jpeg

dWRZRm0.jpeg

dWRZQ3u.md.jpeg

dWRZUbZ.md.jpeg

dWRZqaI.md.jpeg

dWRZOQt.md.jpeg

dWRZbne.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *