กระทรวงการคลัง ประกาศแจ้งข่าวดี เงิน 10,000 บ.

Author:

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มีการหารือถึงแนวทางการทำงานของกระทรวงการคลัง และเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ร่วมกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังเผยแพร่รายละเอียดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การหารือดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการหารือในบางรายละเอียดอีกครั้ง แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันนัดประชุมครั้งต่อไป

เราได้คุยกันเกี่ยวกับแนวทางโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งมีความชัดเจนแล้ว แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันอีก ตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันประชุมกัน

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้น ในหลักการพรรคเพื่อไทย พร้อมผลักดันคนไทยทุกคนที่มีอายุ16 ปีขึ้นไปจะได้กระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขโดยเฉพาะ ยาเสพติดและการพนัน และไม่สามา รถซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

ซึ่งจะใช้จ่ายเฉพาะร้านค้าชุมชนและบริการที่อยู่ในรัศมี 4 กิโลเมตร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่วนในพื้นที่ห่างไกลจะมีการพิจารณาเป็นกรณีด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน ขณะที่ร้านค้าสามารถนำเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินบาทได้กับธนาคารในโครงการภายหลัง

แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย แจ้งว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เรียกกระทรวงการคลังเข้ามาหารือ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเข้ามาพบ เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาททั้งนี้ผู้สื่อข่าวสอบถาม นายเศรษฐา กล่าวถึงกรณีดังกล่าวสั้น ๆ แค่ว่า การเรียกหน่วยงานมาคุยก็มีอยู่ต่อเนื่องทุกวัน และการคุยกันก็เรียบร้อยดี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *