ปิดตำนาน แอน ประถมบันเทิงศิลป์ นักร้องหมอลำ หลังประสบอุบัติเหตุ

Author:

เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการหมอลำอีกครั้ง เมื่อล่าสุดเฟซบุ๊ก หมอลำประถมบันเทิงศิลป์ นั้นได้โพสต์ข่าว
ร้ายหลัง แอน ประถมบันเทิงศิลป์ ประสบอุบั ติ เ  ห ตุ เสียชีวิตแล้ว โดยเฟซบุ๊ก หมอลำประถมบันเทิงศิลป์

dWxVP79.md.jpeg

dWxVscJ.md.jpeg

dWxV22b.md.jpeg

ได้โพสต์ระบุข้อความแจ้งข่าวร้ายว่า “หมอลำประถม บั น  เ ทิ ง ศิลป์ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ
น้องเเอน น้องประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต ขอเเสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว”
ในขณะที่รุ่นน้องวงการหมอลำอย่าง “อุ๋งอิ๋ง เพชรบ้านแพง” นั้นก็ได้โพสต์อาลัย แอน เช่นกันว่า “หล่า

dWxVCFf.md.jpeg

dWxV6Ta.md.jpeg

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ แอน ประถมบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะ” ก่อนหน้านี้ หลังจากรอคอยมากว่า 10 ปี
วงประถมบันเทิงศิลป์ อาร์ สยาม วงหมอลำเรื่องต่อกลอนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอีกวงหนึ่งในภาคอีสาน
ได้เปิดทำการแสดงเฉพาะกิจให้มิตรหมอแคนแฟนหมอลำได้ชมกันแบบฟรี ที่ สนามเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น สำหรับประวัติคณะประถมบันเทิงศิลป์ ก่อตั้งโดย คุณแม่ บุ ญ ถ ม นามวันทา เริ่มก่อตั้งเมื่อ

dWxVnlq.md.jpeg

dWxVHB8.md.jpeg

dWxVrGz.md.jpeg

พ.ศ. 2500 ใช้ชื่อวงในตอนแรกว่า บุญถมบันเทิงศิลป์ คุณแม่บุญถมได้แต่งงาน กั บ คุ ณ พ่อประพันธ์ สิมเสน
จึงเป็นที่มาของชื่อคณะ ประถมบันเทิงศิลป์ โดยนายกสมาคมหมอลำใน ส มั ย นั้  น ชื่อ นายคำดี สาระผล
ว่าชื่อบุญถมไม่เพราะ จึงเปลี่ยนให้โดยให้ยึดเอาชื่อคุณพ่อประพันธ์ และ คุณแม่บุญถ ม  เ ป็ น ห ลั ก จึงเป็นชื่อ

ประถมบันเทิงศิลป์มาจนถึงปัจจุบัน ผล ง า น ที่ ส ร้  างชื่อให้กับวงประถมบันเทิงศิลป์ในสมัยนั้นมีหลายเรื่ อ  ง ด้ ว ยกัน
เช่น จำปาสี่ต้น ท้าวแบ้ ซึ่งออกอากาศทางวิทยุระบบเ อ  เ อ็ ม ลีลาวดี กามนิตวาสิฐี หญิงสามผัว เจ้าหัวสามโบสถ์
มหากฐิน และกำไลมาศและผ ล ง า น  ที่สร้างชื่อให้กับประถมบันเทิงศิลป์คือ เรื่อง ลีลาวดี พ.ศ.2533 คุณแม่บุญถม

dWxVVqR.md.jpeg

dWxVXH0.md.jpeg

dWxVp7u.md.jpeg

ได้เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตก แ ล ะ ก็ ทำ ให้ ดาบส.หรือนายสันติ สิมเสน
ลูกชายของคุณแม่บุญถมจึงได้นำวงเริ่มออกงานแทนคุณแม่บุญถม ในขณะที่ศ พ คุ ณ แ ม่ บุ ญ ถ มยังอยู่ที่บ้าน
และได้ประคับประคองวงประถมไปแสดงจนสิ้นสุดฤดูกาลแสดงของปีนั้น ก่อนที่ดาบส.จะทำหน้าที่หัวหน้าวง

แทนคุณแม่บุญถม ดาบส.ก็ได้ช่วยงานในวงมามากพอสมควร เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี เรียนลำ และเคย
แสดงหมอลำโดยรับบทเป็นตัวโกงมาก่อนทำให้ดาบส.เป็น ที่ ย  อ ม รั บของสมาชิกในคณะทุกคน และเมื่อพ.ศ.2530
ดาบส.ได้แต่งงานกับ นางสาววนิดา สุนทรวิศิษฐ์กุล หรือ แม่อิ๋ว และได้ ช่ ว  ย กั น พั ฒ น าวงประถมบันเทิงศิลป์
มาจนถึงปัจจุบัน โดยก า ร นำ ข  อง ดาบส.สันติ บุญถมได้มีการพัฒนาจากเดิมมาก ไม่ว่าจะเป็น ระบบ แสง สี เสียง

และการนำเสนอรูปแบบการแสดงใหม่ๆ บวกกับเทคนิคต่างๆ ทำให้วงประถมบันเทิงศิลป์เป็ นที่  ย อ ม  รั บ ข  อ งแฟนๆมาตลอด

dWxVvgZ.jpeg

dWxVG2I.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *