เล็งประชุม ก.ตร. 14 ก.ย. หลัง เศรษฐา ติดประชุมยูเอ็น บิ๊กเด่นให้ 4 แคนดิเดต ผบ.ตร.เขียนวิสัยทัศน์

Author:

เล็งประชุม ก.ตร. 14 ก.ย. หลัง เศรษฐา บินไปประชุมยูเอ็น 22 ก.ย. บิ๊กเด่น ให้ 4 รอง ผบ.ตร. แคนดิเดตเขียนวิสัยทัศน์ส่งในภายใน 1 ก.ย.

รายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้ง (ตร.) ว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ลงนามบันทึกข้อความ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. และพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร โดยระบุว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อ 25 สิงหาคม ได้มีมติให้ถอนเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.ต่อไป

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. จึงให้ท่าน (4 รอง ผบ.ตร.ที่เป็นแคนดิเดต ผบ.ตร.) ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปสภาพปัญหาการปฏิบัติงานหรือสภาพปัญหาของ ตร.ในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคต หากได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. โดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน 4 แผ่น (ขนาด A4) แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่านสำนักงานกำลังพล(สกพ.)) ภายใน 1 กันยายน จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวแจ้งว่าตาม พ.ร.บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ ขั้นตอนการแต่งตั้ง ผบ.ตร. นั้น นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. คัดเลือก พล.ต.อ. จากรอง ผบ.ตร.หรือจเรตำรวจแห่งชาติ โดยคำนึงถึงอาวุโส ความรู้ ความสามารถ ประกอบกัน เสนอที่ประชุม ก.ตร.เห็นชอบ

ข่าวแจ้งว่า นายเศรษฐา จะไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ที่สหรัฐอเมริกา วันที่ 19-22 กันยายน จึงต้องเลื่อนการประชุม ก.ตร. ที่ตอนแรกมีมติจะประชุมวันที่ 22 กันยายน อย่างไรก็ตาม มีความพยายามขยับวันประชุมให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 14 กันยายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *