เปิดเซฟ ‘ชาดา ไทยเศรษฐ์’ รวยหน้ามืดนี่คือคนรักแผ่นดิน

Author:

อึ้งทั้งประเทศ! นี่คือคนรักแผ่นดิน
เปิดเซฟ ‘ชาดา ไทยเศรษฐ์’ รวยหน้ามืด 147 ล้านมีทั้งม้าทั้งปืน
ป.ป.ช.เปิดเซฟ ชาดา ไทยเศรษฐ์ มี 147 ล้าน ปืน 23 กระบอก โค 214 ตัว กระบือ 132 ตัว ม้า 2 ตัว พระเครื่อง 18 องค์ ตะกรุด-มีดหมอ อีกเพียบ

วันที่ 17 ก.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 17 มี.ค. และ 20 มี.ค. 2566 จำนวน 100 คน ที่น่าสนใจคือ นายชาดา ไทยเศรษฐ์
กรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2566

โดยนายชาดา แจ้งว่า ตนเองพร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 147,047,605.98 บาท
หนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันอื่น 638,185.47 บาท รายละเอียด มีดังนี้ นายชาดา แจ้งมีทรัพย์สิน 146,854,017.45 บาท
ประกอบด้วย เงินสด 1,500,000 บาท เงินฝาก 20 บัญชี 18,885,247.46 บาท โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ

อยู่ในส่วนเงินลงทุน นายชาดา แจ้งถือครองหุ้นบริษัท Thai Food Network Tv.inc จำนวน 1 หน่วย
ได้มาเมื่อ 8 ก.ย. 2554 มูลค่ารวม 3,351,000 บาท มีโค 214 ตัว มูลค่า 10.7 ล้านบาท กระบือ 132 ตัว

มูลค่า 6.6 ล้านบาท ม้า 2 ตัว มูลค่า 2 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น มีทั้งหมด 13 รายการ 41,610,000 บาท
นาฬิกา 24 เรือน 11.9 ล้านบาท กระเป๋าเดินทาง 11 ใบ 5 แสนบาท ปืน 10 กระบอก 5 แสนบาท อาวุธปืนอีก 13 กระบอก 8 แสนบาท รวม 23 กระบอก

4_344.md.jpeg

214828425_4113709335384393_583730355441326094_n.md.jpeg

1689568088532.md.jpeg

1689568105850.md.jpeg

a1_812.md.jpeg

S__7307287.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *