ด่วน ก้าวไกล ส่งไม้ต่อ เพื่อไทย เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

Author:

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงข่าวความคืบหน้าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล เริ่มด้วยถ้อยคำว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 เป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจน ว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล ด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย จนชนะเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2

ด่วน ก้าวไกล ส่งไม้ต่อ เพื่อไทย เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของพรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคอันดับ 1 คือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จ เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิม แต่ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ทุกอย่างชี้ชัดว่า ทุกองคาพยพ ทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยม, การเมืองจารีต, ทุนผูกขาด และสถาบันองค์กรต่างๆ ที่เป็นบริวารแวดล้อม

ด่วน ก้าวไกล ส่งไม้ต่อ เพื่อไทย เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล

ทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ไปเอาเรื่อง ม.112 มาบังหน้า และอ้างความจงรักภักดีมาปะทะกับการเลือกตั้งของประชาชน ส่วนประเด็น “มีลุงไม่มีเรา” เป็นจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคก้าวไกล ซึ่งยังชันเจนตามเดิม ตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน เราคงไม่เสียสัจจะเรื่องนี้ “พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้การจัดตั้งรับบาล เป็นไปตามมติมหาชนจริงๆ ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาล ที่ยุติอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิมให้ได้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *