เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ชุดใหม่

Author:

วันนี้ (23 ก.ย.) เวลา 12.35 น. ที่อาคารไทยซัมมิท ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคก้าวไกล โดยวาระสำคัญในวันนี้คือการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลังจากที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ลาออกจากการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ชุดใหม่

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ชุดใหม่

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ชุดใหม่

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ชุดใหม่

โดยผลการประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ดังนี้

1. ชัยธวัช  ตุลาธน หัวหน้าพรรค
2. อภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรค
3. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรค
4. ณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค
5. สมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหาร
6. อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ กรรมการบริหาร
7. เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร
8. สุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหาร (สัดส่วนปีกแรงงาน)

โดยกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล 3 คน โดยมี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน ส่วนที่ปรึกษาอีก 2 คน ประกอบด้วย วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล และ เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)

กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังได้ตั้ง พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์, ณัฐวุฒิ บัวประทุม, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และศิริกัญญา ตันสกุล เป็นรองหัวหน้าพรรค และตั้ง สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นรองเลขาธิการพรรค นอกจากนี้ยังมีมติปรับกองโฆษกพรรค แต่งตั้ง พริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นโฆษกพรรคคนใหม่ โดยมีรองโฆษก 2 คน ได้แก่ กรุณพล เทียนสุวรรณ และ ภคมน หนุนอนันต์

นายชัยธวัช กล่าวหลังการได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่า การปรับทัพครั้งนี้เป็นเพียงการปรับทัพชั่วคราว เนื่องจากมีเหตุผลทางกฏหมายที่ทำให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้ ทั้งนี้ตนและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งหากว่านายพิธาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ สส. ในสภาได้อีกครั้ง ทั้งนี้ภารกิจแรกของตนหลังได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ คือการเชิญพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคมาคุยกันเพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป

ด้านนายปฏิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาและ สส. ของพรรคก้าวไกล นายชัยธวัชได้ชี้แจงว่า “พรรคเข้าใจดีถึงข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญที่ทำให้พรรคไม่สามารถมีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาฯ ในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น เมื่อพรรคตัดสินใจเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของฝ่ายค้านในการเมืองระบบรัฐสภา ทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จึงจะต้องเร่งหารือกับปดิพัทธ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไร คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *