ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 27 กันยายน 2566

Author:

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 27 กันยายน 2566 อัปเดทล่าสุด โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้ประกาศราคาน้ำมัน กลุ่มน้ำมันเบนซิน กลุ่มแก๊สโซฮอล์

ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปตท.ล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.95 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 44.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 37.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 3968 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 47.74 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 42.34 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 49.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 37.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 48.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 39.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 37.64 บาท/ลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *