เปิดอายุแท้จริง บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

Author:

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเขาคนนี้เป็นอย่างดี สำหรับ บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ตำแหน่งล่าสุดคือรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ผู้ที่ได้รับฉายาว่า แมวเก้าชีวิต วันนี้เราจะพามาดูว่าตำรวจคนนี้คือใคร เคยดำรงตำแหน่งใดมาบ้าง

สุรเชษฐ์ หักพาล เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบันอายุ 53 ปี มีชื่อเล่นว่า โจ๊ก เป็นบุตรชายคนโตของดาบตำรวจไสว หักพาล มารดาชื่อนางสุมิตรา หักพาล เป็นชาวจังหวัดสงขลา

ประวัติการศึกษา

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 31 ได้รับการจารึกชื่อในป้ายทอง เป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีความประพฤติและการกีฬายอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2532 เคยติดทีมชาติเทนนิสรุ่นเยาวชน และนำทีมสถาบันชนะเลิศกีฬา 4 เหล่าทัพ

ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 47

ปริญญาโท สำเร็จการศึกษา คณะสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (สศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรอบรมในประเทศ

หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการ รุ่น 51 จากกองบัญชาการกองทัพไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่น 10 จากสถาบันพระปกเกล้า (ปรม.10)

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่น 39 จากวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บตส.39)

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 (บ.ย.ส.) จากสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 21

หลักสูตรอบรมจากต่างประเทศ

หลักสูตร FBI NA Session 225 ณ สถาบันเอฟบีไอ เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Criminal Justice Education University Of Virginia FBI National Academy

หลักสูตร Crime Scene Investigations Course FBI National Academy

หลักสูตร Personal And Facility Security Course FBI National Academy

หลักสูตร Evidentiary Photography Course FBI National Academy

หลักสูตร Educational Leadership FBI National Academy

หลักสูตร Behavioral Science Unit FBI National Academy

หลักสูตร Gangs Developmental Issues & Criminal Behavior FBI National Academy

หลักสูตร Overview Of Forensic Science FBI National Academy

หลักสูตร Cooperation In Combating Transnational Crime สถาบัน FBI National Academy Associates

ชีวิตครอบครัวบิ๊กโจ๊ก กับรักแรกสมัยเรียน

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล สมรสกับ ดร.ศิรินัดดา พานิชพงศ์ มีชื่อเล่นว่ากุ๊บ เป็นรักแรกสมัยเรียนมัธยมที่จังหวัดสงขลา รู้จักกันจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเล่นเทนนิสสนามเดียวกันสมัยเด็ก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

เส้นทางรับตำแหน่งข้าราชการ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

รับราชการตำรวจนครบาล

สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 5 (เชียงใหม่) ผลงานจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนไทย-พม่า ได้ของกลางยาบ้ากว่า 980,000 เม็ด

นายตำรวจราชสำนักเวร

กรรมาธิการวุฒิสภา และผู้ปฏิบัติงานประจำสมาชิกวุฒิสภา

ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ริเริ่ม นำเครือข่ายตำรวจสากลระหว่างประเทศ (INTERPOL) เข้ามาใช้ในประเทศไทย กับงานป้องกันการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร จังหวัดสงขลาส่วนหน้าคนแรก มีหน้าที่กำกับดูแลพื้นที่ความมั่นคงในจังหวัดสงขลา

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว : กวาดล้างจับกุมขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญ ยึดทรัพย์นำเงินเข้าแผ่นดิน 1,200 ล้านบาท คืนภาษีให้ประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *