ไขข้อข้องใจ “สลาก L6” แตกต่างจาก “สลากดิจิทัล” ยังไง ขึ้นเงินรางวัลทางไหน

Author:

สืบเนื่องจากจากกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: แอล 6) และปราศเรื่อง การจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: แอล 6) ตามที่เสนอข่าวไป จนทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าสลาก L6 คืออะไรและแตกต่างจากสลากปัจจุบันอย่างไร แล้ววิธีขึ้นเงินรางวัลจะเหมือนเดิมหรือไม่

ไขข้อข้องใจ สลาก L6 แตกต่างจาก สลากดิจิทัล ยังไง ขึ้นเงินรางวัลทางไหน

โดยสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ สลาก L6 (Lottery L6) คือสลากกินแบ่งที่เหมือนกับสลากฯ ที่ขายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างของสลากแบบ L6 กับแผงสลากในปัจจุบันคือ จะมีเพิ่มสลากพิมพ์แบบดิจิทัล จำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือเครื่องจำหน่ายสลาก จะมีสลากให้เลือกซื้อทั้ง 2 แบบ ดังนี้

  • สลากแบบใบ เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นใบ โดยมีการพิมพ์หมายเลขสลากกำกับไว้บนใบสลาก
  • สลากแบบดิจิทัล เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการกำหนดหมายเลขสลากกำกับไว้ในระบบดิจิทัล มีการออกจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล มีการพิมพ์บนกระดาษป้องกันการปลอมแปลงต่างๆ รวมถึงพิมพ์ข้อความ L6 แบบใบ ลงบนสลากฯด้วย และทำการซื้อขายผ่านแอปฯ เป๋าตัง

สำหรับสลากงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่จะเริ่มขายในวันที่ 17 กันยายน 2566 นี้ เป็นงวดแรกที่จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ทั้งสลากใบ และสลากดิจิทัล รวม 101 ล้านฉบับ แบ่งเป็น สลากใบ 80 ล้านฉบับ และสลากดิจิทัล 21 ล้านฉบับ

วิธีการซื้อสลาก L6 สามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางใดบ้าง

หากสนใจซื้อสลาก L6 สามารถเลือกสลาก 1 หมายเลข ประกอบด้วย หมายเลข 6 หลัก ตั้งแต่ 000000 – 999999 ที่ปรากฎอยู่บนใบสลากหรือบนระบบดิจิทัล ต่อ 1 ฉบับ/รายการ สามารถซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และจำกัดอายุผู้ซื้อ-ผู้ขาย สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น

สลาก L6 มีรางวัลอะไรบ้าง

สลาก L6 จะจัดจำหน่ายออกเป็นชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ/รายการ แต่ละฉบับ/รายการ ประกอบด้วย หมายเลข 6 หลัก ในแต่ละชุดเป็นการกำหนดเหมายเลขไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถเลือกซ้ำกันได้ โดยการจัดสรรรางวัลในแต่ละชุดมี 9 รางวัล จำนวนรางวัลทั้งหมด 14,168 รางวัลต่อสลาก 1 ชุด ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 12.50

  • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 2.08
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 1.67%
  • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 4.17%
  • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 4.17%
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 0.42%
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 16.66%
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2,000 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 16.66%
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 10,000 รางวัล เงินรางวัลร้อยละ 41.67%

ไขข้อข้องใจ สลาก L6 แตกต่างจาก สลากดิจิทัล ยังไง ขึ้นเงินรางวัลทางไหน

วิธีการขึ้นเงินรางวัล สามารถขึ้นเงินรางวัลผ่านช่องทางใดได้บ้าง

หากคุณถูกรางวัลสลากกินแบ่ง L6 สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ 3 ช่องทาง ทั้งช่องทางออนไลน์ และขึ้นเงินได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่

ขึ้นรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อโอนเงินรางวัลไปยังธนาคารต่าง ๆ ได้

โอนผ่านธนาคารกรุงไทย

นำบัตรประชาชนมาขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ L6 สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล รวมถึงรางวัลที่ 1 แบบทันที หรือสามารถถือครองไว้ได้นานถึง 2 ปี ก่อนมาขอขึ้นรางวัลก็ได้ เช่นเดียวกับสลากแบบใบ

นอกจากนี้ ผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรสแตมป์ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในอัตรา 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร (อัตราส่วนค่าอากรแสตมป์ 0.50 บาท ต่อเงินรางวัล 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *