‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ มั่งคั่ง 4,000 ล้าน ล่ำซำมีเครื่องบินส่วนตัว 3 ลำ

Author:

ขุมทรัพย์มั่งคั่ง 4,000 ล้าน!
ทรัพย์สิน ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ ล่ำซำมีเครื่องบินส่วนตัว 3 ลำ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. 13 ราย โดยมีรายที่น่าสนใจคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66

โดยนายอนุทิน แจ้งว่า ตนเอง และ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรส (อยู่กินฉันกันฉันสามีภริยา) อายุ 39 ปี
มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,411,661,136 บาท เป็นทรัพย์สินของนายอนุทิน 4,372,173,094 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.ธนนนท์ 39,488,041 บาท
นอกจากนี้ นายอนุทิน แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 2,290,040 บาท โดยเป็นเงินเดือนกับเบี้ยประชุม และมีรายจ่ายต่อปี 19,337,250 บาท ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12,000,000 บาท เบี้ยประกัน 5,974,404 บาท เงินบริจาค 1,007,000 บาท บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า 300,000 บาท ค่าสมาชิก RBSC 55,845 บาท

MlCfO9.jpeg

Ml2FEV.jpeg

Ml2IXQ.jpeg

MlCdRn.jpeg

MlCzA1.jpeg

MlCY12.jpeg

Ml2ykN.jpeg

Ml2LDv.jpeg

MlCBkD.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *