ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดถกด่วน ส่งศาล รธน. ตีความ ปมเสนอชื่อ “พิธา” ซ้ำไม่ได้

Author:

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมด่วนวันนี้ คาดพิจารณาคำร้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ปมเสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ชิงนายกฯซ้ำไม่ได้

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดระบุถึง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้นัดประชุมด่วนช่วงเช้าวันนี้ (24 ก.ค.66) เพื่อหารือวาระที่สำคัญ คาดว่าน่าจะเป็นคำร้องของ 2 นักวิชาการที่ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่าการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการเสนอญัตติซ้ำหรือไม่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดถกด่วน ส่งศาล รธน. ตีความ ปมเสนอชื่อ พิธา ไม่ได้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดถกด่วน ส่งศาล รธน. ตีความ ปมเสนอชื่อ พิธา ไม่ได้

โดยภายหลังที่ นายพรชัย เทพปัญญา นักวิชาการอิสระ และ นายบุญส่ง ชเลธร อาจารย์คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 เข้าชื่อเพื่อขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการที่ที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 19 กรกฎาคม มีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเป็นนายกรัฐมนตรี

ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดถกด่วน ส่งศาล รธน. ตีความ ปมเสนอชื่อ พิธา ไม่ได้ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดถกด่วน ส่งศาล รธน. ตีความ ปมเสนอชื่อ พิธา ไม่ได้

ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อที่ 41 เป็นการเสนอญัตติซ้ำนั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้หรือไม่ และหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็ขอให้มีคำสั่งไปยังที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

โดยคำร้องของนักวิชาการทั้ง 2 ระบุว่า การลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ เนื่องจากเป็นการเสนอญัตติซ้ำ โดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 41 มองว่ารัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ประกอบมาตรา 272

และตราบใดที่กระบวนการเลือกเลือกนายกฯยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆ ดังนั้น มติที่ประชุมรัฐสภาจึงเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41 หรือไม่ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

พร้อมกันนี้ เวลาประมาณ 14.30 น. ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการแถลงผลการประชุม

สำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้นัดลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดถกด่วน ส่งศาล รธน. ตีความ ปมเสนอชื่อ พิธา ไม่ได้ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดถกด่วน ส่งศาล รธน. ตีความ ปมเสนอชื่อ พิธา ไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *