‘ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา’ ไม่เข้ารับรางวัล ‘ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย’

Author:

ไม่เข้ารับรางวัล ‘ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย’
‘ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา’ เผยสาเหตุไว้ทุกข์ให้แผ่นดินไทย

จากกรณีที่ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ประกาศผลรางวัลทรงเกียรติแด่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น

และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2566 โดย ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา อาจารย์ นักเขียน และนักวิจัย
ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ช่วงเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” ประจำปี 2566
ดิฉันขอน้อมรับการเชิดชูเกียรตินี้ แต่ต้องขออภัยที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานในวันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เนื่องจากดิฉันกำลังไว้ทุกข์ให้กับแผ่นดินไทย ร่วมกับประชาชนส่วนข้างมากของประเทศที่สิทธิและเสียงอันบริสุทธิ์ใจของเขาถูกปล้นชิงไป
โดยคณะบุคคลและองค์กรการเมืองที่ล้วนแอบอ้างใช้ “มาตรา 112” เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ธุรกิจผูกขาด และพวกพ้อง อย่างไม่มีความละอายแก่ใจ

MDHIja.jpeg

MDHvry.jpeg

MDHJ0D.jpeg

MDHLc9.jpeg

MDHFTf.jpeg

MDHmyb.jpeg

MDHesJ.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *