ส่องเงินเดือนพนักงานโลตัส อัปเดต 2566

Author:

ต้องบอกเลยว่า โลตัส เป็นอีกหนึ่งองค์กรการค้าปลีกยักษ์ใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี และต้องบอกว่าโลตัสนั้นมีสาขา และมีพนักงานที่คอยให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า และใช้บริการกันตลอดเวลา วันนี้เราจึงจะพาเพื่อนๆมาเปิดเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรบ้าง

พนักงานประจำสาขาโลตัส

ทำงานแคชเชียร์ การบริการลูกค้า การจัดเรียงสินค้า จัดการอาหารสด/ตัดแต่งเนื้อสัตว์ อบขนม การเข็นรถ ขนส่งสินค้า

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท มีค่าคอมมิชชั่นให้ Rate 10,000-30,000 บาท

คุณสมบัติ

อายุ 18–45 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ทำงานเป็นกะได้

มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี

รักการบริการและชื่นชอบในการขาย

กล้าคิด กล้าแสดงออก

ถ้ามีรถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะในการใช้แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ (android) และการดูแผนที่

ผู้แนะนำไวน์

ให้บริการไวน์ต่างๆ กับลูกค้า เช็กสต็อกไวน์ วางแผนการสั่งไวน์ จัดเรียงสินค้าและดูแลความเรียบร้อยในตู้ไวน์

อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

อายุ 18–45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป

มีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับไวน์ และองุ่นที่นำมาใช้ทำไวน์

มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนี้อย่างน้อย 1-2 ปี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ผู้จัดการร้าน และผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ให้บริการงานร้าน ยอดขาย และทีมงาน จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริการลูกค้า จัดการดูแล รวบรวมรายงานการขาย นับเงินของแต่ละรอบงานของวัน

อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 9,000–11,000 ถึง 30,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทุกสาขา

สามารถเดินทาง หรือโอนย้ายสาขาในภูมิภาคได้

ประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป

มีมนุษยสัมพันธ์/บุคลิกภาพดี/ทำงานเป็นทีมได้

ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

รักในงานบริการ

ไรเดอร์ส่งสินค้า

ขับรถส่งสินค้าประจำโลตัส ระยะทางวิ่งไม่เกิน 5กม ต่อออเดอร์การสั่งซื้อ

อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

อายุ 18-45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ม.3ขึ้นไป

สามารถทำงานเป็นกะได้

มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่

มีมนุษยสัมพันธ์/บุคลิกภาพดี/ทำงานเป็นทีมได้

รักในงานขายและมีใจรักใบงานบริการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง และอื่นๆ

อัตราเงินเดือน 18,000–25,000 บาท

คุณสมบัติ

อายุ 23–35 ปี

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย

มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย 1-3 ปี

สามารถวางแผนงานความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและดำเนินการตามแผน

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office เช่น Word, excel , power point

มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

Stock Integrity Manager

บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบการจัดการคลังสินค้ารวมถึงการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็นสินค้าคงคลัง การวางแผน และมีความรู้ในการจัดการคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี

มีใจรักงานบริการ หรือมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

มีความขยัน อดทนทุ่มเทกับการทำงาน และวินัยในการทำงาน

ต้องการความก้าวหน้าระดับมืออาชีพ

มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

เภสัชกรประจำร้าน

ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครันของสินค้า รวมถึงของแผนกผลิตภัณฑ์ยา

อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และมีค่าใบประกอบวิชาชีพฯ (13,000 บาท)

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

มีทักษะในการขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์ยาให้ลูกค้า

มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีมได้

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

ผู้จัดการร้านยา

เป็นผู้นำและสนับสนุนทีมงานในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของการให้คำแนะนำที่ดีเลิศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วย การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพรวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน 30,000-50,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และมีค่าใบประกอบวิชาชีพฯ (13,000 บาท)

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

มีทักษะในการขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์ยาให้ลูกค้า

มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีมได้

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

Safety Officer

ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน 18,000–25,000 บาท

คุณสมบัติ

อายุ 23 – 35 ปี

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย

มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย 1-3 ปี

สามารถวางแผนงานความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและดำเนินการตามแผน

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office เช่น Word, excel , power point

มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

S&LP Hub Executive

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ รวมถึงค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

อัตราเงินเดือน 12,000–15,000 บาท

คุณสมบัติ

ระดับปริญญาตรีทุกสาขา

มีความละเอียดรอบคอบ บริหารเวลาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

บุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานสภาวะกดดันได้

สามารถใช้งาน MS Office ได้อย่างชำนาญ (Word, Excel, PowerPoint)

สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า, บ่าย, ดึก)

ข้อมูล : jobtopgun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *