นุ๊ก-ปาย ร่วมกับเอฟซีสายบุญ ทำบุญทอดกฐิน ยอดรวมทะลุ 2ล้าน

Author:

นุ๊ก ธนดล กับ ป๊ายปาย โอริโอ้ ร่วมขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ) หลังจาก นุ๊ก-ปาย ร่วมกับบรรดาเอฟซี สายบุญ ร่วมทอดกฐิน รวมยอดกฐิน 2,247,632 บาท

โดย ป๊ายปาย โอริโอ้  ได้โพสต์ว่า  ขออนุโมทนาสาธุบุญและขอบคุณผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินจากทุกคณะสายบุญทุกท่าน ทั้งที่เดินทางมาและร่วมบุญออนไลน์มาในครั้งนี้
ยอดกฐินรวมทั้งหมด 2,247,632 บาทถ้วน

"นุ๊ก-ปาย" ร่วมกับเอฟซีสายบุญ ทำบุญทอดกฐิน ยอดรวมทะลุ 2ล้าน

ปายขอขอบคุณยอดร่วมบุญกฐินในครั้งนี้กับปายด้วยนะครับเป็นกฐินปีแรกของปายและยัง เป็นกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ) ปายดีใจและรู้สึกสุขใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ ญาติมิตร เพื่อน พี่น้อง และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบุญในวันนี้  จงดลบันดาลบุญให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีโชคลาภ มีสุขภาพดี

"นุ๊ก-ปาย" ร่วมกับเอฟซีสายบุญ ทำบุญทอดกฐิน ยอดรวมทะลุ 2ล้าน

แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายและ
ภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญ
ในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่าน
จงพบแต่ความสุขความเจริญ คิดจะทำการสิ่งใด
ขอให้สมหวังและสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ

"นุ๊ก-ปาย" ร่วมกับเอฟซีสายบุญ ทำบุญทอดกฐิน ยอดรวมทะลุ 2ล้าน สาธุสาธุสาธุ
ขอบคุณทุกๆด้วยนะครับ
ป๊ายปาย โอริโอ้
กฐินวัดใบบุญ 6/11/2566

ด้าน  นุ๊ก ธนดล ก็ได้โพสต์ขออนุโมทนาสาธุบุญกับกฐินในครั้งนี้  ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม(ใบบุญ) ทุกท่านด้วยครับ

"นุ๊ก-ปาย" ร่วมกับเอฟซีสายบุญ ทำบุญทอดกฐิน ยอดรวมทะลุ 2ล้าน

ยอดบริวารกฐิน วัดใบบุญ ปี 2566  โดย คุณฉัตรนภา เขียวขำ (ป๊ายปาย โอริโอ้)  และครอบครัว และ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ยอดรวมทั้งหมด 2,247,632  บาท

ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ ป๊ายปาย โอริโอ้ และครอบครัว รวมถึง ผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านที่ร่วมบุญในวันนี้  จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกๆ ประการ ด้วยเทอญสาธุ

cr.นุ๊ก ธนดล / ป๊ายปาย โอริโอ้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *