แจ้งปรับราคาแล้ว !! เปิดราคาน้ำมัน..วันพรุ่งนี้ 13 พ.ย. 2566

Author:

เรียกได้ว่ามีความจำเป็นต่อคนที่ใช้รถ เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ย. 66 อัปเดต “ราคาน้ำมันล่าสุด” กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. หรือ โออาร์ , บางจาก และ เชลล์ (Shell)

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566 (13 พ.ย. 66) อัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิด ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ ราคาน้ำมันดีเซล มีดังนี้

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ย. 66 ปั๊มน้ำมัน ‘ปตท.’ ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.04 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ย. 66 ปั๊มน้ำมัน ‘บางจาก’ ราคาน้ำมันล่าสุด

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 47.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 13 พ.ย. 66 ปั๊มน้ำมัน ‘เชลล์’ ราคาน้ำมันล่าสุด

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.78 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *