ด่วน !! ยืนยันแล้ว กลุ่มนี้ได้แน่นอน เงินดิจิทัล 10,000 บาท

Author:

เรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจกันมากมายเลยทีเดียว เมื่อนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภาพรวมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงการณ์เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66ว่า ถือเป็นที่สิ้นสุดเงื่อนไขผู้มีสิทธิได้รับเงินในโครงการจำนวน 50 ล้านคน ที่ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน และ / หรือ มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเติมอีก

ส่วนที่มาของแหล่งเงินทุน ยืนยันว่า จะออกพระราชบัญญัติเงินกู้ เพื่อกู้เงิน 500,000 ล้านบาท โดยกู้กับสถาบันทางการเงินในประเทศ ส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือวินัยการเงินการคลังนั้น ฝ่ายกฎหมายและทีมเศรษฐกิจได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วไม่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญวินัยการเงินการคลังแน่นอน

เงื่อนไขโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ให้คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน และมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

กรณีถ้ารายได้เกิน 70,000 บาท แต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ หรือ ถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาท แต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิเช่นกัน

สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ Digital Wallet รัฐบาลจะออกโครงการ e-Refund ให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการแทน

ส่วนการใช้จ่ายนั้น ใช้การต่อยอดจากแอปฯ เป๋าตัง และใช้เทคโนโลยี Block chain ตรวจสอบป้องกันการทุจริต โดยจ่ายเงินกันแบบ Face-to-face จะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่อำเภอเดียวกับบัตรประชาชน ใช้สิทธิครั้งแรกภาย 6 เดือน

และหากไม่ได้ใช้ สิทธิที่เหลืออยู่ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบแล้ว จะสามารถใช้จับจ่ายต่อได้จนถึงเดือนเม.ย 2570

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *