ตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. งวด 16/11/66

Author:

ผลสลาก ธ.ก.ส. 16/11/66 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 7 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 26 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 16 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 4 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 11 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 50 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง GA 9176162

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 SJ 9176162

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 จW 9176162

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ฎB 9176162

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค ER 9176162

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000

1X 9176162

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

691 321

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

084

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และ รางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

0670

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท

2955992 4633423 9735192

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท

0015747 9494859 3403053 2827927 5822775

9869456 5061535 7854255 9567717 3966260

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท

5843203 4348804 7945098 6975979 2426690

0937931 5334647 1727976 4583939 6907298

6737409 8250267 1903720 4899290 3750630

6198466 9337203 5701479 0816126 5446961

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท

8679549 5644806 8456639 1070220 0595115

8199325 5784165 3947706 0773933 4707583

0424593 7843176 3981366 2199962 6314702

0962176 7366649 2513988 2751422 1708739

4435049 2931424 1017329 0888402 8061454

8588674 6237714 5158396 4360010 3657211

8944860 8202387 4948002 6181461 8694358

3434362 7744216 3248026 4884559 5901735

3739999 2773525 0080953 9701193 2109872

1022632 1628506 5767554 0076831 1865320

2113939 0940813 5916722 4299715 9241546

8394196 7564152 3408057 1431774 3332062

9256114 8933028 8919635 7389535 9758376

8157263 9718956 8143799 2960360 7704208

9594624 8243235 4456157 6230645 3310784

0705822 8653662 2062032 6578913 7516804

4338781 4358062 5447907 9200650 7652457

6366552 7283832 6877359 3859145 5070897

0844275 6281585 9571543 4585032 3324419

9334840 8555291 0585563 1092274 8286737

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *