โมเมนต์น่ารัก ‘น้องโนล่า-น้องบรู๊คลิน’ สัมพันธ์พ่อแม่ส่งต่อถึงลูก

Author:

แม้ในงานจะแซ่บเป๊ะยืนหนึ่งสุดมั่น ชีวิตจริงซุปตาร์แม่ลูกหนึ่ง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ก็มีแต่โมเมนต์น่ารักสุดละมุนกับ น้องโนล่า ลูกสาวสุดเลิฟ

ถ้าเค้าโตขึ้น เราจะเป็นคุณแม่ที่หวงน้องมั้ย “ไม่หวงหรอกค่ะ ก็เป็นเพื่อนกัน เพราะจะบอกโนล่าเสมอว่า โนล่าเราเป็นเพื่อนกันนะลูก
บอกลูกตลอดอย่าเพิ่งโตนะ เค้าก็บอกว่าหม่ามี้แต่หนูโตแล้วนะคะ (หัวเราะ) หนู 4 ขวบ หนูโตแล้ว เจนก็บอกว่าแต่หนูยังไม่ได้โตเป็นสาวที่อยู่กับเพื่อนใช่มั้ยลูก
เค้าบอกว่าไม่ หนูยังอยากนอนกับหม่ามี้อยู่จะนอนกับหม่ามี้ตลอดไป เราเป็นเบสเฟรนด์ไงหม่ามี้ เราก็ใจชื้นค่ะ”

จุดเริ่มต้นมาจากไหน?จริงๆ ก็นานมาแล้ว 8-9 ปี เป็นช่วงที่เจนรู้สึกว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตที่มันดาวน์ มันเฟล เหมือนหาอะไรที่มายึดเหนี่ยวความรู้สึกไม่ได้เลย ความรู้สึกนี้ใครก็ช่วยไม่ได้เลย นอกจากตัวเราเอง

แสดงว่านั่นคือจุดที่พลิกผันที่สุดในชีวิตของเจนี่เลย?เจนก็ไม่คิดว่าเจนจะล้มหรือจะรู้สึกแบบนี้ หรือจะมาเจอวันแบบนี้ เป็นวันที่เรามึนเลย เราจะไปขวาหรือจะไปซ้าย
เจนไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย เราไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตจริงๆ แล้วเจนไม่เคยแสดงออกเวลามีข่าวเจนไม่เคยออกมาแถลง
เจนไม่พูด เจนไม่ร้องไห้ เพราะกำลังมึนอยู่ เหมือนเวลคนเสียใจมากๆ น้ำตาสักหยดก็ไม่มี เพราะมันเหมือนกับช็อก

ได้อะไรจากแค่การสวดมนต์สติ อย่างน้อยเจนก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยเจนต้องแข็งแรง หัวใจเราต้องแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้
เพราะถ้าเจนยังจับจุดและยังหาความแข็งแรงไม่ได้ใครก็พยุงเราไม่ได้ เจนอยากให้รู้ว่าชีวิตมันมีหวังมันมีทางสว่างทุกเส้นทาง
มันอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไง อยู่ที่ว่าเรารักตัวเราเองมากแค่ไหน รักแม่มากแค่ไหน เรารู้เลยว่าอย่าทำร้ายหัวใจตัวเอง

ค รั้ ง แ ร ก ที่ ลุ ก ขึ้ น ม า ไ ด้ เ จ น พู ด กั บ หั ว ใ จ ตั ว เ อ ง ว่ า เ จ น ข อ โ ท ษ ข อ โ ท ษ ที่ ผ่ า น ม า ทำ ใ ห้ หั ว ใ จ ตั ว เ อ ง เ จ็ บ ต่ อ ไ ป นี้ เ จ น จ ะ ไ ม่ ทำ ใ ห้ หั ว ใ จ ตั ว เ อ ง เ จ็ บ อี ก แ ล้ ว
ไ ม่ มี ผู้ ช า ย ค น ไ ห น ที่ รั ก เ ร า ม า ก ก ว่ า ตั ว เ ร า เ อ ง เ จ น แ ค่ อ ย า ก จ ะ บ อ ก ผู้ ห ญิ ง ทุ ก ค น ว่ า ก า ร ที่ เ ร า รั ก ตั ว เ ร า เ อ ง รั ก หั ว ใ จ ตั ว เ อ ง ม า ก ที่ สุ ด แล้ ว เ ร า จ ะ ส ว ย ค่ะ

d7fVBpy.md.jpeg

d7fVhND.jpeg

d7fVkU9.jpeg

d7fV3rJ.md.jpeg

d7fVT0b.md.jpeg

d7fVtcf.md.jpeg

d7fVwsa.md.jpeg

d7fV1yq.md.jpeg

d7fVZTz.md.jpeg

d7fVcj8.md.jpeg

d7fVgvR.md.jpeg

d7fVxUu.md.jpeg

d7fVQ8Z.md.jpeg

d7fVq0I.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *