คดีเว็บพนันพ่นพิษ ยึดทรัพย์กว่า600ล้าน “อั้ม ภูมิพัฒน์” สามี แยม ธมลพรรณ์

Author:

14 มี.ค.67 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 3/ 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ซึ่งได้พิจารณาพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ประกอบด้วย  มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 30 รายคดี ทรัพย์สินทั้งหมด 467 รายการพร้อมกับผลมูลค่าประมาณ 301 ล้านบาท

แบ่งเป็น การยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มูลค่าประมาณ 88 ล้านบาท อาทิ คดีของนายฮุ้ยหวาง หวัง ที่ขยายผลจากคดีผับจิ้นหลิง มูลค่า 53 ล้านบาท, ความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพนันออนไลน์ มูลค่าประมาณ 129 ล้านบาท  พร้อมกันนี้ทาง ปปง.ได้ยื่นศาลยึดทรัพย์  อั้ม ภูมิพัฒน์ สามีแยม ธมลพรรณ์ คดีเว็บพนัน

คดีเว็บพนันพ่นพิษ ยึดทรัพย์ อั้ม ภูมิพัฒน์ สามี แยม ธมลพรรณ์  กว่า 600 ล้าน มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน 18 รายคดี ทรัพย์สิน 822 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่า 1,092 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับการโกงประชาชน หรือพนันออนไลน์ โดยมีคดีสำคัญคือ คดี การฉ้อโกงประชาชนของนางสาวธารารัตน์กับพวก ที่หลอกให้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และชักชวนให้ลงทุนแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นสกุลหยวน

โดยทรัพย์สินประกอบด้วยจำนวน 224 รายการ เช่น ที่ดิน ห้องชุดรถยนต์ บัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมดอกผล รวมมูลค่าประมาณ 1,017 ล้านบาท

คดีเว็บพนันพ่นพิษ ยึดทรัพย์ อั้ม ภูมิพัฒน์ สามี แยม ธมลพรรณ์  กว่า 600 ล้าน

ซึ่งผู้เสียหายในคดีนี้สามารถยื่นคำร้องเอกสารประกอบเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ได้ที่สำนักงาน ปปง.ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์- 6 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯยังได้มีมติเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปชดใช้ผู้เสียหายจำนวน 400 คดีทรัพย์สิน 24 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 32 ล้านบาท  รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 มีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์สินไปแล้ว 128 คำสั่งจำนวน 116 รายคดี

คดีเว็บพนันพ่นพิษ ยึดทรัพย์ อั้ม ภูมิพัฒน์ สามี แยม ธมลพรรณ์  กว่า 600 ล้าน

รวมมูลค่าทรัพย์สินย์ที่ดำเนินการประมาณ 6,460 ล้านบาท ได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายในทรัพย์สินจำนวน 40 คดีรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการประมาณ 5,242 ล้านบาท

  • ยึดทรัพย์ อั้ม ภูมิพัฒน์

ในส่วนของ “อั้ม” ภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ สามี แยม ธมลพรรณ์ กับพวก กรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufa24h.net และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีทรัพย์สินส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว รวมจำนวน 233 รายการ

คดีเว็บพนันพ่นพิษ ยึดทรัพย์ อั้ม ภูมิพัฒน์ สามี แยม ธมลพรรณ์  กว่า 600 ล้าน

มูลค่ารวมประมาณ 617 ล้านบาท (ตามคำสั่ง ย.72/2566 และ ย.91/2566) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.100/2566 และคดีหมายเลขดำที่ ฟ.22/2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *