กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชีแล้ววันนี้ ทั่วประเทศ อย่าลืมไปเช็ก

Author:

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ให้กับผู้ที่มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวงเงินที่โอนเข้าวันนี้ (20 มี.ค. 67) เป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการที่ผู้มีสิทธิจะได้รับในแต่ละเดือน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 20 มี.ค. 67

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 มกราคม-26 กุมภาพันธื 2567 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง

หมายเหตุ:

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *