สายมูห้ามพลาด วันนี้ 21 เม.ย. เท่านั้น ใครชีวิตมีปัญหา ต้องลอง

Author:

สายมูห้ามพลาด “วันนี้ 21 เม.ย. 2567” เท่านั้น ใครชีวิตมีปัญหา ต้องลอง เวลา 18.32 น. – 23.00 น. ให้จุดเทียนวางในภาชนะที่เป็นแก้ว ชาม ก็ได้ ทำพิธีหน้าบ้านและนำไปอาบน้ำในห้องน้ำหันหน้าไปทางทิศตะวันตก หากมีเหรียญพระปลุกเสกด้วยให้ใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมมา มีคาถาให้ด้วยตามนี้

ใครชีวิตมีปัญหา ต้องลอง ล้างอาถรรพ์ ล้างซวย 21 เม.ย. 67 โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ในห้วงวันเวลาดังกล่าวในข้างต้น ให้ท่าน นำน้ำใส่ขันหรือภาชนะ ตั้งเทียนในขันเหมือนในรูป ถ้ามีเหรียญพระ เหรียญท้าวเวสสุวัณ หรือเหรียญเทพเจ้าต่างๆ ที่ได้รับการปลุกเสกแล้วใส่ลงไปด้วยจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไร เมื่อตั้งเทียนในน้ำแล้วให้จุดเทียน และยกขึ้นเหนือหัว กล่าวคาถาดังต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง สี่

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ลงมาปลุกเสกน้ำเทพมนต์ขันนี้ และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า…..ชื่อ นามสกุลปัจจุบัน….. และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึง องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา แล้ว ดับเทียนโดยการนำเทียนจุ่มลงในน้ำในภาชนะแล้วนำไปอาบ ในห้องน้ำ เวลาอาบให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก(นัยยะคือให้สิ่งไม่ดีตกไปกับตะวัน) หลังจากทำพิธีแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขอให้ตั้งใจ ตั้งสติ แล้วทำ รับรอง ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

สรุป : ให้ทำในเวลาที่กำหนดไว้จะดีที่สุด ตอนทำพิธีให้จุดเทียนด้วย กล่าวเสร็จแล้วค่อยดับเทียนจุ่มไปในน้ำแล้วค่อยนำไปอาบในห้องน้ำ ส่วนการทำพิธีตั้งแต่เริ่มคือให้ทำหน้าบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้แต่ห้ามนำไปกล่าวในห้องน้ำ ในห้องน้ำให้ทำได้ตอนราดน้ำเทใส่ตัวเท่านั้นนะคะ หากมีข้อสงสัยพูดคุยกับเราได้ที่เพจปาฏิหาริย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *