ไม่ได้หนีหน้า ‘น้องไนซ์’ ชี้แจงติดภาระกิจนอกพื้นที่ ไม่อยู่สุราษฎร์

Author:

กรณี ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว มีใจความว่า “ลัทธิเชื่อมจิต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำอะไรอยู่ ? ผมขอถาม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มีเด็กคนหนึ่ง อายุประมาณ 8 ขวบ อ้างว่าตนเองเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าส่งมาเกิด เป็นพระอนาคามี เป็นพญานาคลงมาเกิด ใช้ฤทธิสอนธรรม สอนธรรมะด้วยวิชาเชื่อมจิต ซึ่งไม่มีอยูในพระไตรปิฎก ของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เป็นสัทธรรมปฏิรูป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *