ทีมนิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ จ่อเอาผิดคนกล่าวหา อาจารย์น้องไนซ์ จ่อร้องนายกฯ

Author:

ทีมนิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ จ่อเอาผิดคนกล่าวหา อาจารย์น้องไนซ์ เชื่อมจิต ทำสังคมเข้าใจผิด เตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี

วันที่ 25 เม.ย.67 จากกรณีอาจารย์น้องไนซ์ เชื่อมจิต ที่กำลังถูกสังคมตั้งคำถามและพูดถึงในโลกออนไลน์ ก่อนทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ออกมาเคลื่อนไหว และขอให้ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการลัทธิเชื่อมจิต ซึ่งไม่อยู่ในพระไตรปิฎก บิดเบือนคำสอนของศาสนาพุทธเถรวาท และเป็นภัยพุทธศาสนา โดยให้เวลา 3 วันดำเนินการ

ทำให้นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ หากผิดจริงเตรียมเอาผิดกับพ่อแม่ของน้องไนซ์ เชื่อมจิต

ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ นิรมิตเทวาจุติ เผยแพร่คำแถลงการณ์จากทีมนิรมิตเทวาจุติ ระบุว่า ตามที่สื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศประเภทใด เผยแพร่ภาพถ่ายของอาจารย์น้องไนซ์ และนำเสนอเนื้อหา อันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน กล่าวหาอาจารย์น้องไนซ์ว่าอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้าลงมาเกิด ซึ่งไม่เป็นความจริง และลงข้อความอันเป็นเท็จ กล่าวหาว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในผ้าเหลือง หรือครองสมณเพศมาก้มกราบอาจารย์น้องไนซ์ จนเป็นเหตุให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวหาด่าทออาจารย์น้องไนซ์ ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องนั้น

การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่ออาจารย์น้องไนซ์ ครอบครัว และทีมงานนิรมิตเทวาจุติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนถูกสังคมเข้าใจผิด จึงถูกด่าทอต่างๆ นานาผ่านสื่อสารมวลชนในช่องต่างๆ สาเหตุมาจากการนำเสนอข่าวอันเป็นเท็จของสื่อสารมวลชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสื่อ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนิรมิตเทวาจุติ จึงมีแนวทางที่จะดำเนินการทางกฎหมายและระเบียบทางด้านปกครองดังต่อไปนี้

1.ยื่นเรื่องราวร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการควบคุมพฤติกรรมของสื่อ และวางแนวทางในการออกกฎหมาย ควบคุม เอาผิด สื่อมวลชนที่นำเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จ ทำให้สังคมบิดเบือน และเกิดความขัดแย้งกันขึ้นเป็นวงกว้าง

รวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปการทำงานของสื่อมวลชนนี้ด้วย และขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกสื่อสารมวลชน หรือเจ้าของรายการที่นำเสนอข่าวเท็จนั้น มาลงโทษตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางราชการด้วย

2.ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญากับสื่อสารมวลชนที่จงใจนำเสนอข่าวเท็จ ทำให้อาจารย์น้องไนซ์ และครอบครัว พร้อมทั้งทีมงานนิรมิตเทวาจุติ ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงฟ้องร้องเจ้าของช่องที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตให้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย พร้อมทั้งนำเสนอคำฟ้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสื่อต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจให้พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไป

3. แถลงข้อเท็จจริงชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดี เพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *