ปลื้มปิติ ทายาทนักการเมืองดัง เตรียมจัดงานสมรสพระราชทาน

Author:

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เมื่อล่าสุด หลวง พสุ ลิปตพัลลภ และฝ้าย ปัทมรัตน์ พหิทธานุกร ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดปลื้มปิติ

โดยโพสต์นี้เผยว่า On the auspicious occasion that His Majesty the King and Her Majesty the Queen have graciously presided over the royal sponsored wedding ceremony upon us, my family and I humbly acknowledge this boundless royal grace with the deepest gratitude. May Their Majesties live long and prosper.

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า นายพสุ ลิปตพัลลภ และนางสาวปัทมรัตน์ พหิทธานุกร ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 26.06.24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *