ตรวจสลากออมสิน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2566 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

Author:

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 กันยายน 2566

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 10ท 9604328

งวดที่ 10ส 0704030

งวดที่ 10V 6870636

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 10ห 7873060

งวดที่ 10อ 4340270

งวดที่ 10ง 1551840

งวดที่ 10ธ 9222391

งวดที่ 10L 9288705

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 285 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0869502 3766800 3202632 0605777 3764055

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 570 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

6839191 0087311 6668755 0976159 0464998

0430495 8878540 4920560 7616461 2014732

อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,140 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

7615725 4977173 6537346 5337794 2600366

2334301 4352897 4555173 3194830 5744286

7895123 5319193 9412090 8986700 9875575

3078507 7880125 787738 9691490 1373122

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,132 อันดับ อันดับละ 400 บาท

302352 147597

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,296 อันดับ อันดับละ 300 บาท

52396 78407

เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 225,880 อันดับ อันดับละ 150 บาท

0687 7644 0268 6108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *