ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66 แจ้งราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

Author:

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66 แจ้งราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66 แจ้งราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66 เชลล์ (Shell)

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.78 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.05 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66 แจ้งราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66  บางจาก

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 49.04 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.49 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66 แจ้งราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง


ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66  ปตท.

 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.35 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน ราคา 47.14 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.24 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.04 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 5 ก.ย. 66 แจ้งราคาน้ำมันจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *