ก.ต.ตั้งสอบวินัยร้ายเเรง รองอธ.ศาลอาญาเพิกถอนหมายจับส.ว.อุปกิต-สอบ 3 รองอธิบดีปล่อยประกัน

Author:

ก.ต.ตั้งสอบวินัยร้ายเเรง รองอธ.ศาลอาญาเพิกถอนหมายจับ สว.อุปกิต ส่วน อธ.ศาลอาญารอด จบเเค่ชั้นสอบข้อเท็จจริง ศาลอาญาตั้งสอบ 3 รองอธิบดีฯปล่อยประกันคดียา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนิน สนามหลวง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)ครั้งที่ 22/2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระ 9 วาระโดนมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.รับทราบกรณีศาลอาญามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้น กรณี ข้าราชการตุลาการกระทำการอันเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัยในการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว จำนวน 3 ราย

2.พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ กรณีมีพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไป จำนวน 1 ราย

รายงานข่าวจากศาลยุติธรรมเปิดเผยว่า สำหรับ ที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตุลาการ3ราย กรณีเรื่องการปล่อยชั่วคราว เป็นคำสั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้พิพากษา3 รายเป็นระดับรองอธิบดีผู้พิพากษาในศาลอาญา เกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ประกันตัว

ส่วนกรณีที่2 ก.ต.เห็นว่ามีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้พิพากษาที่ถูกตั้งสอบเป็นระดับรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการแทรกแซงจนมีการเพิกถอนหมายจับ นายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในคดีสมคบฟอกเงินทุนมินลัต ซึ่งตอนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีการสอบผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4 คน มีคนหนึ่งมาหลุดในชั้นก.ต.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *