เปิดคำสั่งให้พ.ต.ต.- ร.ต.ท. ออกจากราชการ เอี่ยวคดีฆ่าสารวัตรทล.

Author:

เปิดคำสั่ง ให้พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สมสุข สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน ร.ต.ท.นิมิตร สลิดกุล รองสว.จร.สภ.เมืองนครปฐม ออกจากราชการ เอี่ยวคดีฆ่า สารวัตรทางหลวง

จากกรณีมีการออกหมายจับ 6 นายตำรวจ ที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนก และมีเอี่ยวกับคดียิง พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. เสียชีวิต หลังสอบสวนแล้วพบว่ามีส่วนช่วยทำลายหลักฐาน และพาผู้ต้องหาหลบหนี ตามที่เสนอข่าวไปนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 10 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหนังสือคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 371/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ระบุว่า ด้วย พันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์ สมสุข ตำแหน่ง สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

โดยต้องหาคดีอาญา ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่จ.476/2566 ลงวันที่ 9 กันยายนต์ 2566 ข้อหา ”เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต,

เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือให้ได้รับโทษน้อยลง ร่วมกันทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด ร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำตวามผิด หรือเป็น ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้นักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้นหรือ โดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใด เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม”

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน สถานที่เกิดเหตุภายในบ้านพักของนายประวีณ หรือนก จันทร์คล้าย กำนันตำบลตาก้อง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎ ก.ตร.

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ที่ 428/ 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ด้วย ร้อยตำรวจโท นิมิตร สลิดกุล ตำแหน่ง รองสารวัตร (ปฏิบัติการสายงานจราจร) สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

โดยต้องหาคดีอาญาข้อหา “เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง,

ร่วมกันทำให้เสียหาย ทำลาย ช่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด, ร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น หรือช่วยผู้นั้นด้วยประการใด เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม”

เหตุเกิด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 21.30 น. ที่บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ 2 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1) (2) (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *