หลุดว่อน! “สุทิน” ตั้งตระกูลชินวัตร นั่งที่ปรึกษารมว.กลาโหม น้อง-หลานทักษิณ ผงาด

Author:

เอกสารหลุดว่อน..! “สุทิน” ตั้งตระกูลชินวัตร นั่งทีมที่ปรึกษารมว.กลาโหม “พายัพ” น้องชาย “ทักษิณ” นั่งประธานที่ปรึกษาฯ “พอพงษ์” หลาน เลขาฯ

วันที่ 10 ก.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเอกสารร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหม หลุดว่อนสังคมออนไลน์
เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองหัวหน้าสำนักงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 8 วรรคสอง ซึ่งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตามเหตุผลในทางการเมือง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคล จำนวน 6 นาย ดังนี้

1. นายพายัพ ชินวัตร แกนนำพรรคเพื่อไทย ที่ดูแลภาคอีสาน น้องชาย อดีตนายกฯทักษิณ ชินวัตร เป็น ประธานที่ปรึกษา รมว. กลาโหม

2.นายพอพงษ์ ชินวัตร บุตรชาย นายพายัพ เป็น เลขานุการประจำตัว รมว.กลาโหม

3.พล.ท.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงาน รมว.กลาโหม จากเดิม ที่เป็นชื่อ พลเอก เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์

4.พล.ท.เพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักงาน รมว.กลาโหม

5.พล.อ.ต.วรชาติ ฟองชล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น คณะที่ปรึกษารมว.กลาโหม

6.พล.ต.อัครภณ ทองสุทธิ์ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น คณะที่ปรึกษารมว.กลาโหม

อย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าว ยังไม่พบการลงนามโดย รมว.กลาโหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *