ละสังขารสงบ พระราชธรรมาลังการ สิริอายุมงคล

Author:

วันที่ 11 ก.ย.66 มีรายงานว่า พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้มรณภาพลงอย่างสงบ เวลา 04.29 น. ของวันนี้ ณ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง สิริอายุ 94 ปี พรรษา 74

สำหรับประวัติ พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ)

บรรพชา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2482 ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2512 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค

พ.ศ. 2518 เป็น พระครูปลัด

พ.ศ. 2528 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริบุญวาท

พ.ศ. 2532 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม

10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรมุนี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *