ด่วนที่สุด สั่งเด้ง ผู้การนครปฐม ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม คดีกำนันนก

Author:

วันที่ 11 กันยายน 2566 พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 มีคำสั่งด่วน ที่ 626/2566 ตำรวจภูธรภาค 7

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน

ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่ง ที่ 503/2566 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน เนื่องจากกรณีเมื่อคืนวันที่ 6 กันยายน 2566 เกิดเหตุ นายธนัญชัย หรือหน่อง หมั่นมาก ใช้อาวุธปืนยิง พันตำรวจตรี ศิวกร สายบัว สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เสียชีวิต และ พันตำรวจโท วศิน พันปี รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ได้รับบาตเจ็บขณะที่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในบ้านพักของ นายประวีณ หรือนก จันทร์คล้าย กำนันตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สอบสวน ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกนายต่อมามีข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจฎธรเมืองนครปฐมถูกออกหมายจับและต้องหาคคีอาญา ประกอบกับปรากฏภาพตามสื่อสังคมออนไลน์และสำนักข่าวต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอภาพการจัดงานเลี้ยงของนายประวีณ หรือนก จันทร์คล้าย ซึ่งปรากฎภาพข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมในงานเลี้ยงตังกล่าว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเชื่อว่าอาจมีข้าราชการตำรวจมีความสนิทสนมกับนายประวีณ หรือนก จันทร์คล้าย และอาจทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางกฎหมายและการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 7

เพื่อให้การสอบสวนคดีเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการสอบสวนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 มาตรา 105และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565 และข้อ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

จึงสั่งการให้ 1 พลตำรวจตรี จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 2 พันตำรวจเอก ภูกณ ทัพเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ร้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (งานบริหาร) ที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 มอบหมาย โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (งานบริหาร)

และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1 พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม อีกหน้าที่หนึ่ง 2 พันตำรวจเอก พงษกร อุปพงษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม อีกหน้าที่หนึ่งอนึ่ง ข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งให้มาปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.พ.ค.ตร. ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 147 และมาตรา 179 ประกอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *