ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. “เศรษฐา ทวีสิน”

Author:

วันที่ 11 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำแถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินระบอบประชาธิปไตย ของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

11 กันยายน 2566 “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

โดยมีรายละเอียดทั้งสิ้น 41 หน้า สามารถอ่านรายละเอียดคำแถลงทั้งหมดได้ที่นี่

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของครม. เศรษฐา ทวีสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *