ส่องเงินเดือนตำรวจ 2566 ของไทย อัปเดตล่าสุด

Author:

วันนี้ทีมงานจะพาไปแง้มดู เงินเดือนตำรวจ 2566 กันสักหน่อยว่ายุคนี้สมัยนี้ ตำรวจได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ โดยข้อมูลอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 แต่การพิจารณาอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจแบบใหม่ยังอยู่ในกระบวนการ โดย พ.ร.บ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเงินเดือนใหม่ที่เป็นธรรมต่อนายตำรวจชั้นผู้น้อย และป้องกันการคอร์รัปชัน หรือการเก็บส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐ

อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ประเภทมียศ

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.9

อัตราเงินเดือน : 78,030 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.8

อัตราเงินเดือน : 39,090 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.7

อัตราเงินเดือน : 35,090 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.6

อัตราเงินเดือน : 29,980 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5

อัตราเงินเดือน : 26,460 – 74,320 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.4

อัตราเงินเดือน : 22,700 – 70,360 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.3

อัตราเงินเดือน : 19,410 – 58,390 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.2

อัตราเงินเดือน : 16,920 – 58,390 บาท

ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท และร้อยตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.1

อัตราเงินเดือน : 12,530 – 54,820 บาท

ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3

อัตราเงินเดือน : 14,030 – 54,820 บาท

ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2

อัตราเงินเดือน : 12,330 – 29,690 บาท

ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑

อัตราเงินเดือน : 8,610 – 21,980 บาท

ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑

อัตราเงินเดือน : 3,070 – 6,790 บาท

บัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

โดยที่เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

โดย ชั้นข้าราชการตำรวจ มีดังต่อไปนี้

1) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

2) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และ ดาบตำรวจ

ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

กำหนดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ มีดังนี้

ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 – 24 พ.ย. 2565

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2565

สอบข้อเขียน วันที่ 29 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 9 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 24 เม.ย. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *