เกิดมาไม่เคยเห็น พระพยอม ติง พระนั่งฉันข้าวในบาตร ไม่เหมาะสม

Author:

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2566 พระราชธรรมนิเทศน์ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวว่า ตั้งแต่อาตมาเกิดมาอายุ 70 กว่าปี ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนที่พระลงไปฉันข้าวในบาตรแบบนั้น เป็นรายแรกเป็นภาพแรกที่ได้เห็นผ่านสายตา เข้าหลักพุทธศาสนาที่ว่า ความเพียรที่สูญเปล่า คือทำแล้วไม่เกิดญาน ไม่เกิดสมาธิ ไม่เกิดการลดละกิเลสได้ ทำในเรื่องที่ไม่ได้รับการตอบแทนใดๆกลับมา ทำให้ดูแปลกไปแผลงไปเท่านั้น

ซ้ำจะยังเกิดอันตรายได้อีกหากทรงตัวนั่งในบาตรอยู่ไม่ดี ทรงตัวไม่ดี บาตรอาจจะโค่นลงมาแล้วหัวจะไปฟาดสิ่งของทำให้หัวแตกได้ แถมลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ก็ไม่ห้ามไม่เตือนกัน พลอยทำให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์เสื่อมเสียไปด้วย

พระพยอม กล่าวอีกว่า การกระทำของพระรูปดังกล่าว แค่อยากจะสำแดงให้แปลกให้แตกต่างกว่าคนอื่น ไม่เกิดผลดีอะไร มรรคผลหรือนิพพาน ก็ไม่ได้ กลายเป็นการอวดกิเลสเพราะความอยาก เป็นพระต้องสำรวมไม่ใช่นั่งฉันไปหัวเราะไป ไม่สำรวมแบบนั้น ทำให้โลกติเตียน เพราะทำอะไรแปลกๆ เพียงแค่ให้คนมาสนใจ แต่ไม่เกิดผลดีกับชีวิตตัวเองเลย เป็นพระเวลาจะฉันอาหารต้องนั่งอยู่ในอาสนะที่จัดเตรียมไว้ แต่นี้เล่นลงไปนั่งฉันในบาตรเลย ไม่สำรวมรักษาความเป็นพระทำให้ชาวโลกติเตียนเสียเปล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *